p.o.p. era 07 - ไม่มี Tomorrow Lyrics

วันที่เราเจอกัน จากวันนั้นมีแต่เธอและฉันไม่มีใคร
เธอคือความฝันคือทุกสิ่ง ทำให้ฉันได้พบความจริงของหัวใจ
ทำให้รู้ว่าเธอมีค่ามากเพียงไหน และทำให้รู้ว่าฉันรักเธอมากเท่าไร
เพราะว่าเธอคนดี และก็เพราะว่าเธอคนนี้ที่เข้าใจ
เธอทำให้ฉันพบความสุข และทำให้ฉันพบความสดใสเหนือสิ่งใด

(No No) และ(เธอ/มัน)จะเป็นอย่างนี้ อีกนานสักเพียงไหน
และจะเป็นอย่างนี้ ไปนานสักเท่าใร
(ก็คงไม่มีคำถามอีกต่อไป เพราะเธอนั้นบอกฉันให้ได้รู้/
ก็คงจะเป็นคำถามนี้ตลอดไป เพราะเธอนั้นตอกย้ำให้ฉันรู้)

ว่าไม่มีอีกแล้ว ไม่มีกันอีกแล้ว ไม่มีวันที่ฉันและเธอนั้นจะรักกัน
แค่อยากให้ความฝันที่มีทั้งหมดทั้งหัวใจ ให้ย้อนคืนมาใหม่จะได้ไหม

วันนี้ฉันตื่น วันนี้ฉันนั้นยืนอยู่คนเดียว
คิดว่าจะมีใครอยู่ข้างกายไม่มี ไม่มีอีกแล้ว

(No No) และ(เธอ/มัน)จะเป็นอย่างนี้ อีกนานสักเพียงไหน
และจะเป็นอย่างนี้ ไปนานสักเท่าใร
(ก็คงไม่มีคำถามอีกต่อไป เพราะเธอนั้นบอกฉันให้ได้รู้/
ก็คงจะเป็นคำถามนี้ตลอดไป เพราะเธอนั้นตอกย้ำให้ฉันรู้)

ว่าไม่มีอีกแล้ว ไม่มีกันอีกแล้ว ไม่มีวันที่ฉันและเธอนั้นจะรักกัน
แค่อยากให้ความฝันที่มีทั้งหมดทั้งหัวใจ ให้ย้อนคืนมาใหม่จะได้ไหม

(No No) และ(เธอ/มัน)จะเป็นอย่างนี้ อีกนานสักเพียงไหน
และจะเป็นอย่างนี้ ไปนานสักเท่าใร
(ก็คงไม่มีคำถามอีกต่อไป เพราะเธอนั้นบอกฉันให้ได้รู้/
ก็คงจะเป็นคำถามนี้ตลอดไป เพราะเธอนั้นตอกย้ำให้ฉันรู้)

ว่าไม่มีอีกแล้ว ไม่มีกันอีกแล้ว ไม่มีวันที่ฉันและเธอนั้นจะรักกัน
แค่อยากให้ความฝันที่มีทั้งหมดทั้งหัวใจ ให้ย้อนคืนมาใหม่จะได้ไหม

ก็ไม่มีอีกแล้ว ไม่มี วันที่ฉันและเธอนั้นจะรักกัน
ไม่มีอีกแล้ว ไม่มี ไม่มีวันที่ฉันมีเธอ
วันนั้นไม่มีอีกแล้ว ไม่มี วันที่ฉันและเธอ จะอยู่ด้วยกันเช่นวันนั้น
ไม่มีวันนั้นอีก No No ไม่มีอีกแล้ว ไม่มี ไม่มี
วันที่ฉันและเธอนั้น จะอยู่ด้วยกันเช่นวันนั้น
ไม่มีวันนั้นอีก No No ไม่มี ไม่มี
ก็ไม่มี ไม่มีเธออีกแล้ว ไม่มีอีกแล้ว ไม่มี
ไม่มีอีกแล้ว

See also:

122
122.64
Eh Guacho Una Palomita Lyrics
黃建為 Over the Way Lyrics