Tarkan Tarkan - Dudu Lyrics

Aðlamadan ayrýlýk olmaz,hatýralar uslu durmaz
Kalanlar gideni gönlünde taþýr,aþk sevene yük olmaz
Biz böyle bilir böyle yaþarýz

Oo oo ooo
O da biliyor
Oo oo ooo
O da seviyor
Oo oo ooo
Bile bile kafa tutuyor aþka,gözü kara
O yine bildiðini okuyor

Çiçek gibi tazecik,kýymetli bir tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri,lýkýr lýkýr içmeli
Gözleri derya deniz

Bu gönül ona torpil geçiyor,etrafýnda fýr dönüyor
El bebek gül bebektir o,ne yapsa inadýna hoþ görüyor
Kara kara düþündürüyor

Oo oo ooo
Onun da içi gidiyor
Oo oo ooo
O da tasalanýyor
Oo oo ooo
Bile bile kafa tutuyor aþka gözü kara
O yine bildiðini okuyor

Sen güldüðüme bakma,gör de duy da inanma
Tuz buz oldu bu kalp ah on bin parça
Aldýðým her nefeste,attýðým her adýmda
Burda olsa,cancaðýzým yanýmda olsa

Çiçek gibi tazecik,kýymetli bir tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri,lýkýr lýkýr içmeli
Gözleri derya deniz

Çiçek gibi tazecik,kýymetli bir tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri,lýkýr lýkýr içmeli
Gözleri derya deniz

Ata ata dertleri hep içime attým
Ýnsan gibi yaþamak benim de hakkým
Ýçimdeki zemberek kýrýldý artýk
Tanrým mümkün deðilse iþte o gün yandýk
Hergün yaðmur yaðabilir,insan hata yapabilir
Birbirimize tutunursak belki güneþ doðabilir

Oo oo ooo
O da biliyor
Oo oo ooo
O da seviyor
Oo oo ooo
Bile bile kafa tutuyor aþka,gözü kara
O yine bildiðini okuyor

Çiçek gibi tazecik,kýymetli bir tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri,lýkýr lýkýr içmeli
Gözleri derya deniz

Çiçek gibi tazecik,kýymetli bir tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri,lýkýr lýkýr içmeli
Gözleri derya deniz

See also:

122
122.64
Various Barry White You're The First, The Last, My Everything Lyrics
Opeth Opeth - Beneath the Mire Lyrics