Raffy Nancy 12- หยุดเวลา Lyrics

อยากจะมองเธอนาน นาน ไม่หันไปทางใด

อยากจับมือเธอ เอาไว้ ไม่ให้เธอไปไหนเลย

บอกกับเธอ ว่าฉันนั้นรักเธอ จะหมดใจ รู้ไหม

แต่เวลาช่างน้อย จนเกินไป ที่เราจะอยู่ด้วยกัน

* โปรดหยุดเวลาไว้ ให้เธออยู่กับฉัน (อยู่กับฉัน)

โปรดหยุดยั้ง เอาไว้ จะได้ไหม (จะได้ไหม)

หยุดเวลาไว้ ให้เธอไม่จากไป

หยุด หยุดก่อน ที่ตัวฉัน จะขาดใจ...

อาจเป็นนาที่ สุดท้าย ที่ฉันมีเธออยู่

แค่เพียงมองตาก็รู้ ว่าเธอคง จะต้องไป

ก็ไม่มีสิทธิ์รั้งเธอไว้ได้ ฉันก็พอเข้าใจ

แต่ถ้าฉัน ต้องเห็นเธอเดินไป ก็คงจะทน ไม่ไหว

โปรดหยุดเวลาไว้ ให้เธออยู่กับฉัน (อยู่กับฉัน)

โปรดหยุดยั้ง เอาไว้ จะได้ไหม (จะได้ไหม)

หยุดเวลาไว้ ให้เธอไม่จากไป

หยุด หยุดก่อน ที่ตัวฉัน

โปรดหยุดเวลาไว้ ให้เธออยู่กับฉัน (อยู่กับฉัน)

โปรดหยุดยั้ง เอาไว้ จะได้ไหม (จะได้ไหม)

หยุดเวลาไว้ ให้เธอไม่จากไป

หยุด หยุดก่อน ที่ตัวฉัน จะขาดใจ.............................

โปรดหยุดเวลาไว้ ให้เธออยู่กับฉัน (อยู่กับฉัน)

โปรดหยุดยั้ง เอาไว้ จะได้ไหม (จะได้ไหม)

หยุดเวลาไว้ ให้เธอไม่จากไป

หยุด หยุดก่อน ที่ตัวฉัน

โปรดหยุดเวลาไว้ ให้เธออยู่กับฉัน (อยู่กับฉัน)

โปรดหยุดยั้ง เอาไว้ จะได้ไหม (จะได้ไหม)

หยุดเวลาไว้ ให้เธอไม่จากไป

หยุด หยุดก่อน ที่ตัวฉัน .......

โปรดหยุดเวลาไว้ ให้เธออยู่กับฉัน (อยู่กับฉัน)

โปรดหยุดยั้ง เอาไว้ จะได้ไหม (จะได้ไหม) ..........................................>

See also:

122
122.70
Replika Fel a csúcsra Lyrics
Upa Dance It'S Raining Men (Live) Lyrics