Vinko Coce i Trio Bagatin Ribari Lyrics

Prije jutra ribari se bude.
More zna njih, more zna te ljude.
Prije jutra u zoru,
s galebima na moru,
na poštama sunce čekaju.

Prije jutra u zoru,
s galebima na moru,
na poštama sunce čekaju.

Svako jutro parangale dižu,
vižitaju i vršu i mrižu.
A galebi čekaju,
da i njima ča daju.
U ribare oni viruju.

A galebi čekaju,
da i njima ča daju.
U ribare oni viruju.

Noč je mirna vali spavaju,
pod svitlom se ribe skupljaju.
Špurtilon i ostima,
dobit če po kostima.
Kad se smire kad se pridaju.

Špurtilon i ostima,
dobit če po kostima.
Kad se smire kad se pridaju.

U dubini mriže parangali,
na pučini bile se sinjali.
Tiho kraju veslaju,
malu barku guraju.
A ribara ruke izdaju.

Tiho kraju veslaju,
malu barku guraju.
A ribara ruke izdaju.

Prije jutra umoran,
ribar čeka novi dan.
Dok svi ljudi spavaju,
galebi se karaju.

Dok svi ljudi spavaju,
galebi se karaju.

See also:

122
122.70
Roberto Carlos Verde E Amarelo Lyrics
artist DONNA SUMER / BAD GIRLS Lyrics