134.Ford-คิดถึง Lyrics

จากไปครั้งนั้น ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงจากไป ฉันต้องการอะไร
ออกไปค้นหา ปล่อยเวลาให้เลยผ่าน ที่ฉันและเธอผูกพัน ผ่านวันคืนนั้นมา
แต่สิ่งที่พบ มันค้างคาอยู่ข้างในนั้น เธอรู้ไหมว่าเป็นเธอ
เธออยู่ข้างในนั้น เธอยังอยู่ภายในใจ กี่วันและคืนผ่านไปก็ยังมีเธอ

คิดถึงจึงมา คิดถึงจึงมาหา กลับมาบอกว่าฉันยังคงไม่มีใคร
คิดถึงจริงๆ คิดถึงจนสุดหัวใจ ก็ไม่ต้องการอะไรเพียงแค่ใจเธอ

กลับมาครั้งนี้ อยากจะขอแค่เพียงบอก ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการใคร
เธอเท่านั้นที่จะเป็นที่พักใจ ไม่มีใครคนไหน มีค่าเทียมเท่าเธอ

กลับมาคราวนี้ ยังเห็นเธออยู่ก็อุ่นใจ เธอรู้ไหมว่าฉันต้องการเธอ
เธออยู่ข้างในนั้น เธอยังอยู่ภายในใจ กี่วันกี่คืนผ่านไปก็ยังมีเธอ

คิดถึงจึงมา คิดถึงจึงมาหา กลับมาบอกว่าฉันยังคงไม่มีใคร
คิดถึงจริงๆ คิดถึงจนสุดหัวใจ ก็ไม่ต้องการอะไรเพียงแค่ใจเธอ

รู้แล้วรักนั้นรู้สึกเช่นไร ฉันขอรักนี้คงไม่สายเกินไป
แค่อยากจะขอ ตอบแทนหัวใจให้กับเธอ

คิดถึงจึงมา คิดถึงจึงมาหา กลับมาบอกว่าฉันยังคงไม่มีใคร
คิดถึงจริงๆ คิดถึงจนสุดหัวใจ ก็ไม่ต้องการอะไรเพียงแค่ใจเธอ

คิดถึงจึงมา คิดถึงจึงมาหา กลับมาบอกว่าฉันยังคงไม่มีใคร
คิดถึงจริงๆ คิดถึงจนสุดหัวใจ ก็ไม่ต้องการอะไรเพียงแค่ใจเธอ

แค่อยากให้เธอเข้าใจ ว่าไม่ต้องการอะไรเพียงแค่ใจเธอ

See also:

122
122.95
Cagao The Bataclan's Lyrics
Saving Grace Hillsong Lyrics