The Innocent 01-เพราะเธอหรือเปล่า Lyrics

คนที่เคยห่วง คนที่เคยอยู่ เคยคู่เคียงข้าง เคยจริงใจให้ทุกอย่าง
คนที่เคยบอก คนที่เคยฝาก เคยรักกันมาก แล้วมาจากกันไป

* เป็นความทรงจำ ความผูกพันยังคงย้ำเตือนอยู่
ความจริงในใจ ก็รู้ว่าคงไม่อาจลืม
คนเคยดูแล เคยห่วงใยเป็นเพียงแค่วันก่อน
ยังคงอาวรณ์ เฝ้าคิดถึงคนที่ห่างไกล

** เพราะเธอหรือเปล่า ก่อนไม่เคยเหงา
เพราะเธอหรือใคร ก่อนไม่เคยรู้ใจกัน
จนวันที่เธอต้องไป ฉันเคยสุขเพราะใคร

คนรักคนหนึ่ง คนซึ้งเกินกว่า คนที่มองค่า ความจริงใจแค่เพียงผ่าน
คนที่เคยใกล้ วันนี้ไกลห่าง ใครรู้ใจบ้าง ก็มีแต่เพียงเธอ

(ซ้ำ * , ** , **)

เพราะเธอ (เพราะเธอหรือเปล่า)
เพราะเธอ (เพราะเธอหรือเปล่า)
ไม่เคยเหงาเพราะเธอหรือใคร (เพราะเธอหรือเปล่า)
ไม่เคยรู้ใจกันจนวันที่เธอไป (เพราะเธอหรือเปล่า)

See also:

122
122.99
Nang Giang Tien Lyrics
Toriyama Yuuji Cry Lyrics