คิดหนัก Lyrics

วิทย์ : คุณน่ารัก คุณเหมาะสม
คุณกับผม มารักกัน
คุณอ่อนไหว คุณอ่อนหวาน
ใช่ที่ฝันมาตั้งนาน

โจ : ผมก็แค่ต้องการเข้าใกล้คุณ
ผมก็แค่ต้องการเอาใจคุณ
ผมก็แค่ต้องการได้ใจของคุณ ได้ไหม ได้ไหม

พัด : ฉันมีใจอยู่หนึ่งใจ
วิทย์ : ผมมาก่อนเขา
พัด : แล้วมันควรจะให้ใคร
โจ : เข้ามาทีหลัง
พัด : ฉันมีทางอื่นอีกไหม
วิทย์ : แล้วใครที่ฝัน
พัด : อยากหลบไป ตัดสินใจ
โจ : ที่อยู่ในหัวใจ

พัด : คิดหนัก ว่าจะเลือกใคร เลือกใคร
วิทย์ : ก็ถ้าต้องเลือก ก็ต้องเลือก ก็ไม่ยากใช่ไหม
พัด : ก็ยังเลือกใครไม่ถูก
โจ : รอนานๆ มันจะถอดใจ

พัด : คิดหนัก ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ
วิทย์ : ก็ถ้าต้องเลือก ถ้าไม่เลือก ก็ไม่ได้อะไร
พัด : ก็ยังไม่ค่อยชอบใคร
โจ : ก็แล้วเรื่องมันจะจบยังไง

พัด : เอายังงี้แล้วกัน ก็ไม่เลือกแล้วกัน อยู่เฉยๆล่ะกัน
วิทย์ : ทำไมล่ะครับ ทำไมยังงี้ ทำไมล่ะครับบบ..
โจ : อ้าว.. อ้าว.. อ้าว..

วิทย์ : คุณหนักใจ ทำอย่างไร
ผมช่วยคิด ก็แล้วกัน
เลือกคนนี้ ไม่ผิดหวัง
เราคงรัก ขึ้นได้นาน

โจ : ผมก็แค่ต้องการเข้าใกล้คุณ
ผมก็แค่ต้องการเอาใจคุณ
ผมก็แค่ต้องการได้ใจของคุณ ได้ไหม ได้ไหม

พัด : ฉันมีใจอยู่หนึ่งใจ
วิทย์ : ผมมาก่อนเขา
พัด : แล้วมันควรจะให้ใคร
โจ : เข้ามาทีหลัง
พัด : ฉันมีทางอื่นอีกไหม
วิทย์ : แล้วใครที่ฝัน
พัด : อยากหลบไป ตัดสินใจ
โจ : ที่อยู่ในหัวใจ

พัด : คิดหนัก ว่าจะเลือกใคร เลือกใคร
วิทย์ : ก็ถ้าต้องเลือก ก็ต้องเลือก ก็ไม่ยากใช่ไหม
พัด : ก็ยังเลือกใครไม่ถูก
โจ : รอนานๆ มันจะถอดใจ

พัด : คิดหนัก ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ
วิทย์ : ก็ถ้าต้องเลือก ถ้าไม่เลือก ก็ไม่ได้อะไร
พัด : ก็ยังไม่ค่อยชอบใคร
โจ : ก็แล้วเรื่องมันจะจบยังไง

พัด : เอายังงี้แล้วกัน ก็ไม่เลือกแล้วกัน อยู่เฉยๆล่ะกัน
วิทย์ : ทำไมล่ะครับ ทำไมยังงี้ ทำไมล่ะครับบบ..
โจ : อ้าว.. อ้าว.. อ้าว..

พัด : ลัล ลัล ลา ลัล ลา ลัล ลา..
ลัล ลัล ลา ลัล ลา ลัล ลา..
ลัล ลัล ลา ลัล ลา ลัล ลา..
ลัล ลัล ลา ลัล ลา ลัล ลา..

พัด : ฉันมีใจอยู่หนึ่งใจ
วิทย์ : ผมมาก่อนเขา
พัด : แล้วมันควรจะให้ใคร
โจ : เข้ามาทีหลัง
พัด : ฉันมีทางอื่นอีกไหม
วิทย์ : แล้วใครที่ฝัน
พัด : อยากหลบไป ตัดสินใจ
โจ : ที่อยู่ในหัวใจ

พัด : คิดหนัก ว่าจะเลือกใคร เลือกใคร
วิทย์ : ก็ถ้าต้องเลือก ก็ต้องเลือก ก็ไม่ยากใช่ไหม
พัด : ก็ยังเลือกใครไม่ถูก
โจ : รอนานๆ มันจะถอดใจ

พัด : คิดหนัก ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ
วิทย์ : ก็ถ้าต้องเลือก ถ้าไม่เลือก ก็ไม่ได้อะไร
พัด : ก็ยังไม่ค่อยชอบใคร
โจ : ก็แล้วเรื่องมันจะจบยังไง

พัด : เอายังงี้แล้วกัน ก็ไม่เลือกแล้วกัน อยู่เฉยๆล่ะกัน
วิทย์ : ทำไมล่ะครับ ทำไมยังงี้ ทำไมล่ะครับบบ..
โจ : อ้าว.. อ้าว.. อ้าว..

พัด : คิดหนัก ว่าจะเลือกใคร เลือกใคร
วิทย์ : ก็ถ้าต้องเลือก ก็ต้องเลือก ก็ไม่ยากใช่ไหม
พัด : ก็ยังเลือกใครไม่ถูก
โจ : รอนานๆ มันจะถอดใจ

พัด : คิดหนัก ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ
วิทย์ : ก็ถ้าต้องเลือก ถ้าไม่เลือก ก็ไม่ได้อะไร
พัด : ก็ยังไม่ค่อยชอบใคร
โจ : ก็แล้วเรื่องมันจะจบยังไง

พัด : เอายังงี้แล้วกัน ก็ไม่เลือกแล้วกัน อยู่เฉยๆล่ะกัน
วิทย์ : ทำไมล่ะครับ ทำไมยังงี้ ทำไมล่ะครับบบ..
โจ : อ้าว.. อ้าว.. อ้าว..

คิดหนัก เฮ้อออ..

See also:

122
122.103
Высоцкий Владимир Здесь лапы у елеи дрожат на весу... Lyrics
Arthur Yoria Here To Stay Lyrics