tong ไปเจ็บไกลๆ Lyrics

ฉันก็ไม่รู้นะ ฉันก็ไม่รับรองว่าถูกใจใคร
บางทีทำอะไรลงไป ตามใจ ไม่ใครก็ใครก็ต้องสั่น
ฉันก็ไม่รู้นะ ฉันก็ไม่ได้ความอะไรสักเท่าไร
สบาย สบาย ไม่ชอบก็ไม่ต้องมาเกี่ยวกับฉัน

ฉันก็ไม่รู้นะ ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร
ตัวเองมันจะไปยังไง ยิ่งห้ามยิ่งไกล ยิ่งไปซะทางอื่น
ฉันก็ไม่รู้นะ ฉันนั้นจะไปหยิบใจใครมาได้ไง
ใจใครเอาไป ไม่ชอบ มาเอาไปคืน

รักฉันไม่ถูกใจ ถ้าไม่ไหวก็อย่าไป ฝืน

ก็ไปมันตามบุญตามกรรม เอาใจไปเก็บ ไปเจ็บไกลไกล
จะไปกันทำไม ยังไงก็ค่อยค่อยไป บ้านใครบ้านมัน
ตกลงจะทำบุญทำทานกันไป จะทำอะไรทำไมกัน
ตัวใครตัวมัน ดูแลตัวเองไปเลย (สบายใจ)

ฉันก็ไม่รู้นะ ฉันไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นใคร
ตัวเองมันงงตาลาย ก็ไม่แน่ใจว่าใครหรือคนอื่น
ฉันก็ไม่รู้นะ ฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรตรงนั้นไง
ไม่ใช่ก็ได้ ไม่ต้องมาทำเป็นมึน

See also:

122
122.103
Алексей Паперный Сапоги Lyrics
Upsurt feat.Galia & Milen Tri V Edno Lyrics