tong เหมือนเดิม Lyrics

เดินออกไปที่นอกประตู
ฟ้าก็ยังดูเดิมเดิม
และถนนหนทางก็ยังเหมือนเดิม
ก็ยังดูวุ่นวาย

ทำอะไรก็เหมือนเดิม
ฉันก็ยังต้องเจอใครใคร
ก็ยังยิ้มทักทายกับใครเรื่อยไป
เหมือนที่เคยเห็นกัน

ก็ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยน แค่ไม่มีเธอสักคน
เมื่อคืนวันยังเวียนหมุนวน ชีวิตก็ดำเนินคล้ายคล้ายกันทุกวัน
อันที่จริงก็เสียใจ
และฉันก็ยังคงคิดถึง
อาจมีเรื่องต้องทำแค่เพียงเรื่องหนึ่ง
นั่นคือลืมเรื่องเธอ

See also:

122
122.103
Michael Jackson WillYouBeTh Lyrics
Алексей Паперный Барселона Lyrics