Kob ชื่นใจได้รักเธอ Lyrics

เธอคือคนเดียวที่เป็นแรงบันดาลใจ
มีความเป็นชายและมีความเป็นตัวจริง
เธอคนสำคัญ ดังใจฉันทำได้ทุกสิ่ง
ดีใจจริงๆ ที่ชีวิตฉันได้ใกล้เธอ

เป็นเวลาเนิ่นนานที่ฉันต้องคอยเก็บ
เก็บอาการเอาไว้ลึกๆ ข้างใน
และตัวฉันคงไม่กล้าพอ...จะบอกความในใจ
กลัวเธอไม่รักกัน

เธอเป็นโลกกลม เป็นดวงดาว พระจันทร์
เธอเป็นกลางวัน เป็นกลางคืน เป็นทุกสิ่ง
เธอคนสำคัญ ทำให้ฉันได้พึ่งพิง
ดีใจจริงๆ ที่ชีวิตฉันได้ใกล้เธอ

เป็นเวลาเนิ่นนานที่ฉันต้องคอยเก็บ
เก็บอาการเอาไว้ลึกๆ ข้างใน
และตัวฉันจะไม่มีโอกาสได้บอกเธอ
ได้แค่เพียงฝันลำพัง

ก็ชื่นใจได้รักเธออย่างนี้ แอบรักเธอก็รู้สึกตื้นตัน
ความในใจที่ฉันมีให้เธอ ไม่เคยต้องการให้เธอมาฟัง
ขอมีความสุขเพียงเธอในฝัน

เป็นเวลาเนิ่นนานที่ฉันต้องคอยเก็บ
เก็บอาการเอาไว้ลึกๆ ข้างใน
และตัวฉันจะไม่มีโอกาสได้บอกเธอ
ได้แค่เพียงฝันลำพัง

ก็ชื่นใจได้รักเธออย่างนี้ แอบรักเธอก็รู้สึกตื้นตัน
ความในใจที่ฉันมีให้เธอ ไม่เคยต้องการให้เธอมาฟัง
ขอมีความสุขเจอเธอในฝัน

ก็ชื่นใจได้รักเธออย่างนี้ แอบรักเธอก็รู้สึกตื้นตัน
ความในใจที่ฉันมีให้เธอ ไม่เคยต้องการให้เธอมาฟัง
ขอมีความสุขได้เจอในฝัน

รักเธอข้างเดียวพอใจแค่นั้น

See also:

122
122.109
Claudio Baglioni Claudio Baglioni - E Tu Lyrics
ไม่อยาก Lyrics