KOBRANOCKA I NIKOMU NIE WOLNO LYRICS

wy kłamiecie
aby kupić nas
sprzedajecie
nasz bezcenny czas
wciąż myślicie
że to tylko tłum
zabraniacie
dźwięku z wszystkich strun

i nikomu nie wolno się z tego śmiać
i nikomu nie wolno się z tego śmiać
i nikomu nie wolno się z tego śmiać
i nikomu nie wolno się z tego śmiać

i w pazłotka
oklejacie się
choć kryjecie
ja dokładnie wiem
że jesteście
ludźmi tak jak my
choć czasami
władza wam się śni

i nikomu nie wolno się z tego śmiać...