SPIRITUÁL KVINTET Potopa Lyrics

Dej nám déšť Pane, obilí a réva suchem hynou,

dej nám déšť, dej nám déšť dej nám déšť pro květy jabloní.

Dej nám déšť Pane žhavé slunce visí nad krajinou,

dej nám déšť, dej nám déšť dej nám déšť ať studny naplní.

Hlína je vyschlá jako troud a pluhem vůbec nejde hnout,

z pouště vzduch jako horký měch, dobytek hyne po stádech,

ticho jde zemí zmrtvělou, když tu někde v dálce zahřmělo.

Zved se vítr, přivál mrak,

já cítím vodu, je to tak,,

už se blíží (Haleluja)

už se blíží (Haleluja)

už se Ablíží (Haleluja)

už se blíží a náhle

je tu déšť (díky Pane) voda kolem nás krásně šustí,

je tu déšť, je tu déšť,

je tu vláha shůry seslaná, jé

je tu déšť (díky Pane) polykáme vyprahlými ústy,

je tu déšť, je tu déšť, je tu spása, pomoc, záchrana.

1.Pršelo den a pršelo noc a čeho bylo málo, je najednou moc

s nebe se táhnou provazy vod, všechno živé prchá jako o závod

utíká zvěř i lidé z měst, déšť není spása - je to trest!

Za to, že jsme slepí a že jsme hluší

máme plné sklepy, prázdnou duši

a pořád prší (haleluja) voda stoupá (haleluja)

celou noc (haleluja) celý den (haleluja) - a náhle -

®: Je tu loď (díky Noe) nedaleko nás se klidně houpá

je tu loď, je tu loď, je tu krásná archa dřevěná

je tu loď (díky Noe) voda může dál klidně stoupat

je tu loď, je tu loď, je tu bárka z cedrů stlučená.

2.Trvala plavba čtyřicet dní, konečne nadešel poslední

opadly vody, zjevil se svět, Noe má právě šest set let

na zemi zavlád ruch a shon a je tu rázem Babylon

zmatení jazyků, zmatení hlav

od pólu k rovníku napjatý stav

přijde válka (haleluja) po ní druhá (haleluja)

pak zas déšť (haleluja) a po něm duha (haleluja) se zvedne -

®: jako štít (štít Pane) na nebi se sedm barev klene,

je to štít, je to štít, je to dávné smlouvy stvrzení.

Nech nás žít Pane, odpusť této zemi poraněné.

Přece víš, přece víš, přece víš,

že se lidé nezmění. (nech nás žít)

See also:

123
123.117
Höhner Back home in Derry Lyrics
Shaan & Shreya Ghoshal Kaash Ek Din Aisa Bhi (Showbiz) Lyrics