Various โป้ Yokee Playboy / 5.เท่ากับที่เดิม Lyrics

วิ่งออกไป.. เธอรู้มั้ยต้องได้ระยะสักอย่าง
ถึงแม้ฉันไม่แข็งแรงกว่าใคร
แต่ทำต่อไปยังไงก็ถึง แม้จะช้า

ฉันออกแรง..(ถึงจะช้า..)
ที่ทำมัน(แต่ที่เดิน) มาจนวันนี้ที่ผ่านมา
แค่แม้มันมีความหมายบ้างกับเธอ
วันนั้นจนวันนี้ที่เธอมีฉันเรื่อยมา
แต่เธอ(ทำไม)ไม่คิดอย่างนั้นสักครั้ง

* เท่ากับที่เดิม อย่าเริ่มดีกว่า
รู้สึก เหมือนเดิม ก็คิดเสียว่า

เพิ่งเจอ หน้ากัน เท่านั้นดีกว่า
แค่ ตรงที่เดิม เปล่าเริ่มวิ่งมา

คิดเสียว่า.... เปล่าเริ่มวิ่งมา
ถึงจะช้า... ฮู้...

( * )

See also:

123
123.117
Höhner Dä Flitzer Lyrics
Höhner Dä kölsch Pass Lyrics