HRADIŠŤAN A AG FLEK Vracaja sa dom Lyrics

Vracaja sa dom od Betléma do Vsetína

Nésl sem sa jak ta laňka, nésl sem sa jak ta laňka

Potrefená

A že bylo v tom Betlémě živo velice

voněl jsem jak marijánek od slivovice

Vracaja sa dom znavený a šťastný velmi

Tož jsem sebů od radosti, od velkej božskej milosti

Praštil k zemi

Ležím, přemítám, najednú je u mňa žena

A nevěří že sa vracám a nevěří že sa vracám

Od Betléma

A že bylo v tom Betlémě živo velice

A že nás tam Josef nutil do slivovice

Ja ženy ženy, nic na Betlém nevěřijú

A když dojdú na pútníčka a když dojdú na pútníčka

hned ho zbijú

Tož byl u nás na Štědrý den Betlém hotový

Eště dneskaj nedoslýchám na obě nohy

See also:

123
123.117
Höhner Frag nit wohin Lyrics
08 Craig David Unbelievable Lyrics