Giuseppe Castiglia Vespa truccata (50 special) Lyrics

Vespa truccata
ca pari cinquanta
ma u cabburaturi
è puttatu novanta
spunta di dietro
una marmitta tanta
e l'asu di mazzi
allippatu n'ta tagga
mio padre urla
di l'autra stanza
"METTITI U CASCU O TA BALLU N'TA PANZA"
ma quant'è bello
andare in giro
cu sta vespa peri peri
teni a cura picchi c'è
a quustura darreri
ma com'è bello
andare in giro
per le strade do quatteri
ca me zita bedda che
m'accuccia darreri
a scuola non và
in pagella un bel voto non ho
e me patri mi rissi già
che la vespa
mi toglierà mi toglierà
comu si fà
"IU TI STAIU AVVISANNU
COMU TI FAI ABBOCCIARI MACARI STANNU
TI LEVU I CHIAVI DA VESPA
E TI BIU N'TO VADDUNI
E TI PO' ASTUIARI U MUSSU
UOMU AVVISATU è TRI QUATTI SAVVATU
AREULITI CHI NON CI VOLI AUTRU"
comu si fà
mi alzo di scatto
su l'ott'e menza
mi lavu mi vestu
e nesciu da stanza
devo fare presto c'è a me c'aspetta
scinnu n'to cuttigghiu agghianu abbolu n'ta vespa
iavi n'muturi ca è na putenza
ma u prufissuri già mi misi l'a__enza
Prof:"FALSAPERLA BOCCIATO"
com'era bello
andare in giro
ca me vespa finu a ieri
ma me patri ma livau
arristaiu a peri
com'era bello
andare in giro
cu na rota n'to quatteri
ca me zita bedda che
m'accucciava darreri
ma ora non và
senza vespa
una donna non ho
a me zita mi rissi ca
senza vespa non tornerà
comu si fà
"IU TI LA'UO RITTU
NUN TI FARI ABBOCCIARI
TU NUN MI VULISTI ASCUTARI
A DOPU CA SI N'CUCUZZUNI
MENTRI CA SIN'BADOFFU
ORA RISTASTI SENZA VESPA E SENZA ZITA
ORA A SCOLA CI VAI O STISSU
TI PIGGHI L'AUTOBBUSSU
E SE NON CI VUOI IRI
TA TACCHI I SCAPPI BEDDI STRITTI
E TI NI VAI TRUAVAGGHIARI
A BUSCARIT'U PANI
COMU SI FACEVA E ME TEMPI
CA N'C'ERA ABITUATU CA VESPA
BADOFFU"

See also:

124
124.2
Four&Mod จุ๊บ จุ๊บ Lyrics
PM Dawn Gotta be moving on up Lyrics