TheStar4 สิ่งดีดีที่เรียกว่าาเธอ Lyrics

วันที่ไม่พิเศษแต่สดใสขึ้นมา
ทุกๆเช้าลืมตาแดดก็อุ่นเสมอ
คนที่ไม่พิเศษมีความหมายเพราะเธอ
เพิ่งเข้าใจเมื่อเจอ ความสุขคือแบบนี้
สิ่งดีๆที่เรียกว่าเธอ ถ้าไม่ได้เจอ ใจดวงนี้คงเงียบงัน
ให้แต่สิ่งนี้ที่เรียกว่ารัก ให้คนๆนึงมีค่าและสำคัญ
ขอบคุณเธอที่คอยห่วงกัน ฉันอยากยิ้มทุกวัน เพราะเธอ
เธอเปลี่ยนฟ้าฉันใหม่ทำให้ฝันเป็นจริง
พร้อมจะทำทุกสิ่ง เพื่อตอบแทนวันนี้
สิ่งดีๆที่เรียกว่าเธอถ้าไม่ได้เจอใจดวงนี้คงเงียบงัน
ให้แต่สิ่งนี้ที่เรียกว่ารัก ให้คนๆนึงมีค่าและสำคัญ
ขอบคุณเธอที่คอยห่วงกัน ฉันอยากยิ้มทุกวัน เพราะเธอ

คำว่าอบอุ่น (คำว่าอบอุ่น)
คำว่ามั่นคงจริงใจ (มั่นคงจริงใจ)
ยังน้อยเกินไป (ยังน้อยเกินไป)
เมื่อเทียบที่เธอให้ฉัน

สิ่งดีๆที่เรียกว่าเธอถ้าไม่ได้เจอใจดวงนี้คงเงียบงัน
ให้แต่สิ่งนี้ที่เรียกว่ารัก ให้คนๆนึงมีค่าและสำคัญ
ขอบคุณเธอที่คอยห่วงกัน
สิ่งดีๆที่เรียกว่าเธอถ้าไม่ได้เจอใจดวงนี้คงเงียบงัน (ขอบคุณวันนี้ที่มีเธอ)
ให้แต่สิ่งนี้ที่เรียกว่ารัก ให้คนๆนึงมีค่าและสำคัญ (เธอทำให้โลกสวยงาม)
ขอบคุณเธอที่คอยห่วงกัน ฉันอยากยิ้มทุกวัน เพราะเธอ

See also:

124
124.21
Avett Brothers Talk on Indolence Lyrics
Human League Don't You Want Me (1981) Lyrics