Emer Kenny Moll Dubh Lyrics

Ta bo agam ar shliabh,

's is fada me na diadh

o' chaill me mo chiall

le nochair

a seoladh soir is siar

Ins gach ait da dteann an ghrian

No go bhfilleann si ar ais trathnona

Si Moll Dubh a Ghleann i

'S si Moll Dubh an earraigh i

Si Moll Dubh is deirge

Na na rosa

'S da bhfaighinnse fein mo rogha

De mhna oga deas an domhain

Si Moll Dubh a Ghleann

Ab fhearr liom

Nuair a braithnionn fein anon

Ins an ait a mbionn mo run

Sileann o mo shuil

Sruth deora

'S a Ri ghil na nDul

Dean fuascailt ar mo chuis

Mar si bean dubh an nGleann

A bhreoigh me

See also:

124
124.31
04 The Cascades Rythm of the rain Lyrics
Ali Angel Panne De Coeur Lyrics