บิลลี่ โอแกน ได้แค่รู้ Lyrics

รู้ ก็ได้ แค่รู้ ฉัน เอง ไม่มี วิธี ที่ดี ไปกว่า
จะเฉย และปาด น้ำตา ด้วยความ ผิดหวัง และยัง เศร้าใจ
เหมือน หัวใจ ส-ลาย เมื่อเธอ มอบกาย และใจ ให้ใคร คน-อื่น
จะฝืน กล้ำกลืน น้ำคำ ด้วยความ เจ็บช้ำ ให้ทำ อย่างไร
รู้ ก็ได้ แต่รู้ ไม่มี ทาง-ออก รู้ ก็ได้ แค่รู้ ถึงเป็น อย่างนี้

ทิ้ง ฉันไป ถ้าเธอทิ้ง ฉันไป ฉันคง ไม่ดี และไม่ มีค่า
ก็ขอ แค่ สบ สายตา ได้เคย เมต-ตา ค่อยลา จาก ไป
รู้ เพราะได้ แค่รู้ ไม่มี ทาง อื่น ไม่รัก แล้วไย ต้องฝืน ขืน-ใจ อย่าง-นี้

เพราะฉัน ไม่ควร จะคู่-ใจ ดอกไม้ แค่ใน แจกัน เปลี่ยนทิ้ง กันใหม่ ทุก-วัน
เพราะฉัน ไม่คู่-ควร ข้าง เคียง แค่เขียง ที่เอา ไว้รอง-หั่น ก็ทิ้ง กันไป แล้วกัน

ทิ้ง ฉันไป ถ้าเธอทิ้ง ฉันไป ฉันคง ไม่ดี และไม่ มีค่า
ก็ขอ แค่ สบ สายตา ได้เคย เมต-ตา ค่อยลา จาก ไป
รู้ ก็ได้ แต่รู้ ไม่มี ทาง อื่น ไม่รัก แล้วไย ต้องฝืน ขืน-ใจ อย่าง-นี้

เพราะฉัน ไม่ควร จะคู่-ใจ ดอกไม้ แค่ใน แจกัน เปลี่ยนทิ้ง กันใหม่ ทุก-วัน
เพราะฉัน ไม่คู่-ควร ข้าง เคียง แค่เขียง ที่เอา ไว้รอง-หั่น ก็ทิ้ง มันไป แล้ว กัน
เพราะ ฉัน ไม่ควร จะคู่-ใจ

NooY

See also:

124
124.32
ケツメイシT また君に会える03/plug Lyrics
Soumbill feat Lylah & Admiral T Reste Bien Assis Lyrics