masdhalhey@hotmail.com Loabin Lyrics

Edheny libumey kalaa
Umurah ufaa hoadha dheynamey
Dhekeny foni huvafen thakey
Umurah loabin ulhedheynamey
Loabin yaaru oagaa v maa
Dhoadhin handhu varu ali veymeye
Roalhin mey sihun v maa
Moalhin hiy heylahvaifiye

Dhekilan edhey varey magey hiy
Hoadhan edhey varey magey dhelo
Beehen edhey varey magey dhe aiy
Uraalan edheny mi j___ey loabivaa (x2)

Edhemey boa alhain onan ungugaa
Ovegen umurah nidhaalan gaathugaa
Ulhelan ufalugaa edheny mi hithey
Dhe hithey mikamun minju vaaneye yageeney
Kalaa ah magey hiy loabin furigen vey

Oagaavaan edhemey
Loabi dheyn edhemey
Faruvaa dheyn edhemey
Hithugaa vaan edhemey (x2)

Edhigen mi hiy rony hunan kalaa gaathugaa
Loabin ehaaves loabi veye
Adhi dhen beynun ve loabin ulhelaan ves
Loabin beynumey
Loabi loabin
Loabin
Loabin ulhelan
Loabin beynumey
Kalaa ah magey hiy
Loabin furigen vey
Loabin yaaru oagaa v maa
Dhoadhin handhu varu ali veymeye

Roalhin uraalan edheny mi j___ey loabivaaa

See also:

124
124.54
The Analogs Iwan Lyrics
Nirvana Seasons In The Sun [Remastered] Lyrics