นา'กา เธอเท่านั้น Lyrics

เห็นตัวเธอนั่งซึมดูเหงา ตั้งแต่วันที่เขาคนนั้นหายไป
ทิ้งเรื่องราวที่เลวร้าย อยู่เต็มหัวใจของเธอ.
เขานั้นคงไปมีคนใหม่. ไปมีหัวใจให้ใครมากกว่า
จึงทิ้งเธอไป ได้อย่างเย็นชา มันเหมือนฆ่าเธอทั้งเป็น
....ดนตรี....
สายตาเธอมองอย่างเลื่อนลอย เธอคงเฝ้าคอยให้เขาหวนกลับ
หวังแค่เพียงเขาไม่ลาลับ จะยอมจะทนเฝ้ารอ
จะไม่รักใคร ไม่เปิดหัวใจ เก็บให้เธอ เพื่อเธอเท่านั้น
จะปิดทั้งกายใจ ไม่ยอมให้ใครๆ เก็บให้เธอ เพื่อเธอเท่านั้น .เฮอ..
....ดนตรี....
จะรอเธออยู่อย่างนี้ ไม่แปรเปลี่ยน
จะรอเธออยู่อย่างนี้ ไม่เป็นอื่น
หากว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วมีใครใหม่. แหลกสลาย ใจดวงนี้
จะไม่รักใคร ไม่เปิดหัวใจ เก็บให้เธอ เพื่อเธอเท่านั้น
จะปิดทั้งกายใจ ไม่ยอมให้ใครๆ เก็บให้เธอ เพื่อเธอเท่านั้น
จะไม่รักใคร ไม่เปิดหัวใจ เก็บให้เธอ เพื่อเธอเท่านั้น
จะปิดทั้งกายใจ ไม่ยอมให้ใครๆ เก็บให้เธอ เพื่อเธอเท่านั้น
จะไม่รักใคร.. จะเก็บให้เธอ เพื่อเธอเท่านั้น
จะปิดทั้งกายใจ.. เก็บให้เธอ เพื่อเธอเท่านั้น
....ดนตรี....

See also:

124
124.65
Kanner Y Keyner Porque seran Asi Lyrics
Juan Gabriel Por que estas enojada? Lyrics