샤이니 Shinee 누난 너무 예뻐 (Replay) Lyrics

[종현] 누난 너무 예뻐서 남자들이 가만 안 둬
[จงฮยอน]นู นัน นอ มู เย ปอ ซอ นัม ซา ดือ รี คา มา นัน ทวอ
흔들리는 그녀의 맘 사실 알고 있어
ฮึร ดึล รอ นึน คือ นยอ เย มัม ซา ซี รัล โก อิซ ซอ
[온유]그녀에게 사랑은 한순간의 느낌일 뿐
[อนยู]คือ นยอ เอ เก ซา รัง อึน ฮัน ซูน กัน เอ นือ กี บิล ปูน
뭐라 해도 나에겐 삶의 everything
มวอ รา แฮ โด นา เอ เกน ซัน เบ everything
[All]아마 그녀는 어린 내가 부담스러운가봐
[All]อา บา คือ นยอ นึน ออ ริน แน กา พู ดัม ซือ รอ อุน กา บวา
[Key]날 바라보는 눈빛이 말해주잖아
[Key]นัล พา รา โบ นึน บี ชี มัล แฮ จู จา นา
[All]and I think I'm gonna hate it girl 끝이 다가 오는 걸
[All]and I think I'm gonna hate it girl กือ ที ดอ กา โอ นึน กอล
[종현]가슴이 말해준다 누가 뭐래도
[จงฮยอน]กา ซือ มี มัล แฮ จุน ทา นู กา มวอ แร โท
*[All]누난 너무 예뻐 ([태민]그 그녀를 보는 나는)미쳐
([태민]하 하지만 이젠 지쳐) Replay Replay Replay
추억이 내 맘을 할퀴어 ([태민]아 아파서 이젠 맘을) 고쳐
([태민]다 다가올 이별에 난) Replay Replay Replay
*[All]นู นัน นอ มู เย ปอ ([แทมิน] คือ คือ นยอ รึล โบ นึน นา นึน ) มี จยอ
([แทมิน]ฮา ฮา จี มัน อี เจน จี จยอ )Replay Replay Replay
ชู ออ กี แน มา มึล ฮัล ควี ออ
([แทมิน]อา อา พา ซอ อี เจน มา มึล) โค จยอ
([แทมิน]ดา ดา กา อึล อี บยอ เร นัน) Replay Replay Replay
[온유]누난 나의 M.V.P. 부러움에 뿌듯했지
[อนยู]นู นัน นา เอ M.V.P โบ รอ อุม เอ ปู ทือ แทซ จี
[태민]늘 시선집중 그녀와 함께 있는 난 So cool
[แทมิน]นึล ซี ซอล จิบ จุง คือ นยอ วา ฮัม เก อิซ นึน นัน So cool
[종현]제발 이 손을 놓지 말자 던 나의 다짐은
[จงฮยอน]เช บา รา โซ นึล โนซ จี มัล จา ดอน นา เอ ทา ชี มึล
[온유]어느 순간부터 거짓인걸 알아
[อนยู] ออ นือ ชุน กัน บู ทอ กอ จี ซิล อา รา
[All] 아마 그녀는 착한 내가 별 재미없었나 봐
[All] อา บา คือ นยอ นึน จอก ฮัน แน กา บยอล แจ มี ออบ ซอ นา บวา
[Key] 날 대하는 몸짓이 말하고 있잖아
[Key] นัล แด ฮา นึน มม ชี ชี มัล ฮา โก อิซ จาน นา
[All] and I think I'm gonna hate it girl 끝이 다가 오는 걸
[All] and I think I'm gonna hate it girl กือ ที ดอ กา โอ นึน กอล
[종현] 가슴이 소리친다 이별 앞에서
[จงฮยอน] กา ซือ มี โซ รี ชิน ทา อี บยอล อา เบ ซอ
**[All] 누난 너무 예뻐 ([태민]그 그녀를 보는 나는) 미쳐
([태민] 하 하지만 이젠 지쳐) Make up Shake up Break up
추억이 내 맘을 할퀴어([태민]아 아파서 이젠 맘을) 고쳐
([태민] 다 다가올 이별에 난) Make up Shake up Break up
*[All] นู นัน นอ มู เย ปอ ([แทมิน] คือ คือ นยอ รึล โบ นึน นา นึน ) มี จยอ
([แทมิน] ฮา ฮา จี มัน อี เจน จี จยอ) Make up Shake up Break up
ชู ออ กี แน มา มึล ฮัล ควี ออ ([แทมิน]อา อา พา ซอ อี เจน มา มึล) โค จยอ
([แทมิน] ดา ดา กา อึล อี บยอ เร นัน) Make up Shake up Break up
[All] 아 아 아름다운 그녀는 아 아 아직까지 누구와
진실 된 사랑의 맛을 본적이 없는 게 분명해
아 아 아쉽게도 그녀는 아 아 아직 어린 나에겐
진실 된 사랑의 마음을
[All]อา อา อา รึม ทา อุน คือ นยอ นึน อา อา อา จิก ก่า จี นู มู วา
จิน ชิล ทวีน ซา รัง เอ มา ซึล โบ จอ กี ออบ นึน เก ยุน บยอ แอ
อา อา อา ชวีบ เก โท คือ นยอ นึน อา อา อา จิ กอ ริน นา เอ เกน
จิก ซิล ดเวน ซา รัง เอ มา อือ มึล
[종현]받을 수 없는지
[จงฮยอน]นู นัน นอ มู เย ปอ
* (Repeat)
*[All] 누난 너무 예뻐([태민]그 그녀를 보는 나는) 미쳐
([민호] Uh 그녀와 나의Love) 미쳐 ([태민] 하 하지만 이젠 지쳐)
([민호] Uh I just go crazy 'cuz) Replay Replay Replay
([민호] I I I love you girl) 추억이 내 맘을 할퀴어
([태민]아 아파서 이젠 맘을) ([민호] Uh 마음이 아파서)
고쳐 ([태민] 다 다가올 이별에 난) ([민호] Yo I wanna hold U girl)
Replay Replay Replay ([민호] I I I love you)
*[All] นู นัน นอ มู เย ปอ ([แทมิน] คือ คือ นยอ รึล โบ นึน นา นึน ) มี จยอ
([แทมิน] Uh คือ นยอ วี นา เอ Love ) มี จยอ ([แทมิน]ฮา ฮา จี มน อี เจน จีชยอ)
([มินโฮ] Uh I just go crazy 'cuz) Replay Replay Replay
([มินโฮ] I I I love you girl)ชู อิ กี แน มา มึล ฮัน คเว ออ([แทมิน]อา อา พา ซอ อี เจน มา มึล)(
[มินโฮ] Uh มา อือ มี อา พา ซอ) มี จยอ ([แทมิน] ดา ดา กา อึล อี บยอ เร นัน)
([มินโฮ] Yo I wanna hold U girl) Replay Replay Replay ([มินโฮ] I I I love you)

[All] 누난 너무 예뻐 (I keep thinkin 'bout you)
누난 예뻐(I keep dreaming 'bout you) [민호/기범] 진실된 사랑의 맛을 본 적이
[All] 누난 너무 예뻐 (I keep thinkin 'bout you)
누난 예뻐 (I keep dreaming 'bout you)
[민호] 진실된 사랑의 마음을
*[All] นู นัน นอ มู เย ปอ (I keep thinkin 'bout you) นู นุน เย ปอ (I keep dreaming 'bout you)
[มินโฮ/ คิบอม] จิน ชิล ทวีน ซา รัง เอ มา ซึล โบน จอ กี
[All] นู นัน นอ มู เย ปอ (I keep thinkin 'bout you)
นู นุน เย ปอ (I keep dreaming 'bout you)
[มินโฮ] จิน ชิล ทวีน ซา รัง เอ มา อือ มึล

กรุณานำออกไปพร้อมเครดิต
Credit : YunKiw @SHINeeThailand

พี่สาวครับ พี่เป็นคนที่สวยมากๆ จนผมไม่อยากเห็นพี่อยู่คนเดียว
ใจจริงแล้ว ผมก็รู้นะว่าพี่ก็แอบรู้สึกหวั่นไหว
ถึงพี่ ผมรู้ดีว่าความรักของผมมันก็แค่ชั่วคราว เผลอไป
และมันอาจจะไม่สำคัญในสิ่งที่ผมพูด แต่พี่คือทุกสิ่งในชีวิตผม

บางทีพี่อาจจะกังวลอยู่ว่าผมยังเด็กเกินไป
แต่ลองมองที่ดวงตาผมสิ มันมีความจริงใจที่จะบอก
และผมก็คิดว่าผมกลับไม่ชอบเวลาที่พี่มองมา
มันเหมือนกับว่า
พี่กำลังจะบอกผม ให้เลิกมองพี่เถอะ

พี่สาวครับ พี่เป็นคนที่สวยมากๆ
(แค่มองดูพี่ผมก็แทบจะบ้าตาย)
(แต่ตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วจริงๆ)
กลับมาได้มั้ย ย้อนเวลาได้มั้ย ได้โปรด
ช่วงเวลาที่ทำร้ายจิตใจของผม
(มันเจ็บปวดจริงๆ ที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก)
(ที่ปล่อยให้วันเวลาได้แต่ผ่านพ้นไป)
กลับมาได้มั้ย ย้อนเวลาได้มั้ย ได้โปรด

พี่สาวครับ ผมชอบพี่มากๆ ผมรู้ว่ามันทำให้พี่ลำบากใจ
แค่วันนี้มีแต่พี่กับผม เท่านั้นก็ดีเกินพอแล้ว
อย่าเพิ่งปล่อยมือผมไปนะ สัญญาสิครับ
แล้วก็ผมรู้ดีว่า ผมได้แต่เผลอไปอีกแล้ว

ถึงพี่ บางครั้งผมอาจจะสับสนในความรู้สึกที่มี
แต่ลองมองที่ดวงตาผมสิ มันมีความจริงใจที่จะบอก
และผมก็คิดว่าผมกลับไม่ชอบเวลาที่พี่มองมา
มันเหมือนกับว่า
หัวใจของผมกำลังจะแตกสลาย

พี่สาวครับ พี่เป็นคนที่สวยมากๆ
(แค่มองดูพี่ผมก็แทบจะบ้าตาย)
(แต่ตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วจริงๆ)
กลับมาได้มั้ย ย้อนเวลาได้มั้ย ได้โปรด
ช่วงเวลาที่ทำร้ายจิตใจของผม
(มันเจ็บปวดจริงๆ ที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก)
(ที่ปล่อยให้วันเวลาได้แต่ผ่านพ้นไป)
กลับมาได้มั้ย ย้อนเวลาได้มั้ย ได้โปรด

พี่สาวคนสวยครับ ผมรู้เพียงแต่ว่า
ผมให้พี่ได้แค่ความจริงใจ
ถึงแม้พี่จะไม่ต้องการมันก็ตาม
แต่ผมอยากให้พี่จริงๆ จากน้องชายคนนี้
พี่ช่วยรับมันหน่อยได้มั้ย

พี่สาวครับ พี่เป็นคนที่สวยมากๆ
(แค่มองดูพี่ผมก็แทบจะบ้าตาย)
(ดูความรักที่ผมมีสิ)
ผมบ้าไปแล้ว (แต่ตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วจริงๆ)
(ผมคลั่งพี่แทบตาย)
กลับมาได้มั้ย ย้อนเวลาได้มั้ย ได้โปรด
ผมชอบพี่จริงๆ
ช่วงเวลาที่ทำร้ายจิตใจของผม
(มันเจ็บปวดจริงๆ ที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก)
(ที่ปล่อยให้วันเวลาได้แต่ผ่านพ้นไป)
ผมอยากจะจับมือของพี่
กลับมาได้มั้ย ย้อนเวลาได้มั้ย ได้โปรด
ผมชอบพี่จริงๆ

พี่สาวครับ พี่เป็นคนที่สวยมากๆ (ผมได้แต่คิดถึงพี่)
พี่สาวครับ พี่สวยมากๆ (ผมได้เก็บพี่ไปฝัน)
พี่ช่วยรับความรักผมไปหน่อยได้มั้ย
พี่สาวครับ พี่เป็นคนที่สวยมากๆ (ผมได้แต่คิดถึงพี่)
พี่สาวครับ พี่สวยมากๆ (ผมได้เก็บพี่ไปฝัน)
พี่ช่วยรับมันไปหน่อยได้มั้ย

See also:

124
124.66
Juan Gabriel Cancion para no olvidar Lyrics
ČECHOMOR Zdálo se ně Lyrics