Kissing you-So Nyeo Shi Dae Lyrics

장난스런 너의 키스에 기분이 좋아
จัง นัน ซือ รอน นอ เอ Kiss เอ กิ ปู นี โช วา
I feel happy with your joking kiss
ฉันรู้สึกมีความสุขกับจูบตลกๆของคุณนะ

귀엽게 새침한 표정 지어도
กวี ยอบ เก เซ ชิม ฮัน พโย จอง จิ ออ โด
Even if you have a cute & innocent expression
ถึงแม้คุณจะมีการแสดงออกที่น่ารักและอินโนเซ้นท์ก็เถอะ

어느 샌가 나는 숙녀처럼 내 입술은
ออ นือ เซน กา นา นึน ซค นยอ ชอ รอม เน อิบ ซู รึน
Without knowing like a lady my lips
ทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องผู้หญิง ริมฝีปากของฉัน...

사근사근 그대 이름 부르죠
ชา กึน ชา กึน คือ เด อี รึม บู รือ จโย
are calling your name
กำลังเรียกชื่อคุณ

*그대와 발을 맞추며 걷고, 너의 두 손을 잡고,
คือ เด วา พา รึล มัจ ชู มยอ กอด โก, นอ เอ ทู โซ นึล จับ โก
We walk while matching our feets, holding our hands
เราเดินไปโดยที่เท้าก้าวไปพร้อมๆกัน จับมือกัน

니 어깨에 기대어 말하고 싶어
นี ออ เก เอ กิ เด ออ มัล ฮา โก ชิพ พอ
I want to lean on your shoulder and tell you.
ฉันต้องการเรียนรู้เรื่องของคุณและบอกคุณว่า...

"고마워 사랑해 행복만 줄게요" Kissing you oh my love
"โค มา วอ ซา รัง เฮ เฮง บก มัน จุล เก โย" Kissing you oh my love
"Thank you I Love You I will only give you happiness" Kissing you oh my love
"ขอบคุณนะ ฉันรักคุณ ฉันจะทำให้คุณมีแต่ความสุข"แล้วก็จูบคุณ โอ ที่รัก

내일은 따스한 햇살 속에 너는 내 옆에 누워
เน อี รึน ทา ซือ ฮัน เฮท ซัล โซ เก นอ นึน เน ยอ เพ นู วอ
Tomorrow you are lying next to me in the warm sun
วันพรุ่งนี้คุณจะนอนอยู่ข้างๆฉัน ภายใต้แสงแดดอุ่นๆ

사랑의 노랠 불러주며 웃어줘
ซา รัง เง โน เรล พุล รอ จู มยอ อู ซอ จวอ
when i sing you a love song you smile
เมื่อฉันร้องเพลงรักให้คุณ คุณก็ยิ้ม

달콤한 "사랑해" 기분 좋은 한마디
ทัล โก มัน "ซา รัง เฮ" กิ ปุน โจ ฮึน ฮัน มา ดี
The sweet & happy words "I Love You"
คำที่หวานๆและมีความสุข"ฉันรักคุณ"

Kissing you baby~ Loving you baby~

눈을 감고 너의 입술에 키스를 하면
นู นึล คัม โก นอ เอ อิบ โซ เร Kiss รึล ฮา มยอน
When i kiss you while closing my eyes
เมื่อฉันจูบคุณในขณะที่หลับตา

내 볼은 핑크빛 물이 들어도
เน โพ รึน พิง คึ บิช มู รี ดือ รอ โด
my cheeks turn red
แก้มของฉันเริ่มแดง

내 마음은 이미 넘어가고 내 가슴엔
เน มา อือ มึน อี มี นอ มอ คา โก เน คา ซือ เมน
I have already fallen for you, in my chest
ฉันพร้อมจะล้มลงทุกเมื่อเพื่อคุณ ในอกของฉัน

두근두근 심장소리 들리죠
ทู กึน ทู กึน ซิม จัง โซ รี ดึล รี จโย
you can hear my heart beating
คุณสามารถได้ยินเสียงหัวใจของฉันเต้น

*그대와 발을 맞추며 걷고, 너의 두 손을 잡고,
*คือ เด วา พา รึล มัจ ชู มยอ คอด โก, นอ เอ ทู โซ นึล จับ โก,
We walk while matching our feets, holding our hands
เราเดินไปโดยที่เท้าก้าวไปพร้อมๆกัน จับมือกัน

니 어깨에 기대어 말하고 싶어
นี ออ เก เอ กี เด ออ มัล รา ฮา โก ชิพ พอ
I want to lean on your shoulder and tell you.
ฉันต้องการเรียนรู้เรื่องของคุณและบอกคุณว่า...

"고마워 사랑해 행복만 줄게요" Kissing you oh my love
"โค มา วอ ซา รัง เฮ เฮง บก มัน จุล เก โย" Kissing you oh my love
"Thank you I Love You I will only give you happiness" Kissing you oh my love
"ขอบคุณนะ ฉันรักคุณ ฉันจะทำให้คุณมีแต่ความสุข"แล้วก็จูบคุณ โอ ที่รัก

내일은 따스한 햇살 속에 너는 내 옆에 누워
เน อี รึน ตา ซือ ฮัน เฮท ซัล โซ เก นอ นึน เน ยอ เพ นู วอ
Tomorrow you are lying next to me in the warm sun
วันพรุ่งนี้คุณจะนอนอยู่ข้างๆฉัน ภายใต้แสงแดดอุ่นๆ

사랑의 노랠 불러주며 웃어줘
ซา รัง เง โน เรล พุล รอ จู มยอ อู ซอ จวอ
when i sing you a love song you smile
เมื่อฉันร้องเพลงรักให้คุณ คุณก็ยิ้ม

달콤한 "사랑해" 기분 좋은 한마디
ทัล โก มัน "ซา รัง เฮ" กิ ปุน โจ ฮึน ฮัน มา ดี
The sweet & happy words "I Love You"
คำที่หวานๆและมีความสุข"ฉันรักคุณ"

사랑해 사랑해 너만을 사랑해 하늘만큼
ซา รัง เฮ ซา รัง เฮ นอ มา นึล ซา รัง เฮ ฮา นึล มัน คึม
I Love You I Love You I Love You only as much as heaven
ก็แค่ฉันรักคุณ ฉันรักคุณ ฉันรักคุณ มากพอๆกับพระเจ้า

언제나 행복하게 환한 웃음 줄게
ออน เจ นา เฮง บก คา เก ฮวัน ฮัน อู ซึม จุล เก
I will always make you happy and smile
ฉันมักจะทำให้คุณมีความสุขและยิ้ม

너만의 소중한 여자친굴 약속해
นอ มา เน โซ จุง ฮัน ยอ จา ชิน กุล ยัก โซ เก
I'll promise you a special girlfriend
ฉันสัญญาว่า คุณจะเป็นคนพิเศษ

너는 내 옆에 있고, 나의 두 눈에 있고,
นอ นึน เน ยอ เพ อิท โก, นา เอ ทู นู เน อิท โก,
You stay next to me & become my eyes,
คุณอยู่ข้างๆฉันและกลายเป็นส่วนหนึ่ง

너의 품안엔 항상 내가 있을게
นอ เอ พู มา เนน ฮัง ซัง เน กา อิท ซึล เก
I will always be in your arms
ฉันจะอยู่ในอ้อมแขนของคุณเสมอๆ

*그대와 발을 맞추며 걷고, 너의 두 손을 잡고,
*คือ เด วา พา รึล มัจ ชู มยอ คอด โก, นอ เอ ทู โซ นึล จับ โก,
*We walk while matching our feets, holding our hands
เราเดินไปโดยที่เท้าก้าวไปพร้อมๆกัน จับมือกัน

니 어깨에 기대어 말하고 싶어
นี ออ เก เอ คี เด ออ มัล ฮา โก ชิพ พอ
I want to lean on your shoulder and tell you
ฉันต้องการเรียนรู้เรื่องของคุณและบอกคุณว่า...

"고마워 사랑해 행복만 줄게요" Kissing you oh my love
"โค มา วอ ซา รัง เฮ เฮง บก มัน จุล เก โย" Kissing you oh my love
"Thank you I Love You I will only give you happiness" Kissing you oh my love
"ขอบคุณนะ ฉันรักคุณ ฉันจะทำให้คุณมีแต่ความสุข"แล้วก็จูบคุณ โอ ที่รัก

내일은 따스한 햇살 속에 너는 내 옆에 누워
เน อี รึน ตา ซือ ฮัน เฮท ซัล โซ เก นอ นึน เน ยอ เพ นู วอ
Tomorrow you are lying next to me in the warm sun
วันพรุ่งนี้คุณจะนอนอยู่ข้างๆฉัน ภายใต้แสงแดดอุ่นๆ

사랑의 노랠 불러주며 웃어줘
ซา รัง เง โน เรล พุล รอ จู มยอ อู ซอ จวอ
when i sing you a love song you smile
เมื่อฉันร้องเพลงรักให้คุณ คุณก็ยิ้ม

달콤한 "사랑해" 기분 좋은 한마디
ทัล โก มัน "ซา รัง เฮ" กิ ปุน โจ ฮึน ฮัน มา ดี
The sweet & happy words "I Love You"
คำที่หวานๆและมีความสุข"ฉันรักคุณ"

달콤한 "사랑해" 기분 좋은 "사랑해" 한마
ทัล โก มัน "ซา รัง เฮ" กิ ปุน โจ ฮึน "ซา รัง เฮ" ฮัน มา
Sweet words "I Love You" Happy Words "I Love You"
คำหวานๆ"ฉันรักคุณ" คำที่มีความสุข"ฉันรักคุณ"

Credit :: Daum
Thai Lyris By Pinkynui@SJCC

Seohyun:I feel happy with your joking kiss
YoonA:Even if you have a cute and innocent expression
Taeyeon:without knowing like a lady, My lips are calling your name
All:We walk while matching our feets, holding our hands
I want to lean on your shoulder and tell you
Sunny:"Thank you,I love you,I will only give you happiness"
Kissing you oh my love
All:Tomorrow you are lying next to me in the warm Sun,when I sing
you a love song you smile
Yuri:The sweet and happy words"I love you"

Kissing you baby~ Loving you baby~

Tiffany:When I kiss you while closing my eyes
Hyoyeon:My cheeks turn red
Jessica:I have already fallen for you, in my chest you can hear my
heart beating

All:We walk while matching our feets, holding our hands
I want to lean on your shoulder and tell you
Seohyun:"Thank you,I love you,I will only give you happiness"
Kissing you oh my love
All:Tomorrow you are lying next to me in the warm Sun,when I sing
you a love song you smile
Sooyeong:The sweet and happy words"I love you"

Sunny:I love you I love you I love you only as much as heaven
Taeyeon:I will always make you happy and smile
Jessica:I'll promise you a special girlfriend
Seohyun:You stay next to me and become my eyes,
I will always be in your arms
All:We walk while matching our feets, holding our hands
I want to lean on your shoulder and tell you
Taeyeon:"Thank you,I love you,I will only give you happiness"
Kissing you oh my love
All:Tomorrow you are lying next to me in the warm Sun,when I sing
you a love song you smile
Tiffany:The sweet and happy words"I love you"

Jessica:sweet words"I love you"
Seohyun:Happy words "I love you"

See also:

124
124.108
Deep Purple high way star (master) Lyrics
Madonna 4 Minutes (Junkie XL Remix Edi Lyrics