T-Bone มือ Lyrics

ภู...ผาชัน ยังมีวันทลาย
เมื่อ...ทะเล ยังแห้งผาด
แผ่น...ผืนดิน ยังอาจจมล่มไป
แล้ว...อำนาจใด ยั่งยืน

มือของเราจะจับปืนฆ่าฟัน หรือจะปันข้าวในจาน
เพียงผืนดิน ผ้าห่มคลุมร่างกาย แล้วเหลืออะไร
มือของเรายังเหนี่ยวไกถือปืน หรือจะยื่นช่อดอกไม้
วันนี้เรามีกำลังมากมาย แต่ใครจะรู้วันพรุ่งนี้

เมือง...ทั้งเมืองยังแหลกเป็นธุรี
แล้ว...จะมีใคร ยืนค้ำโลก
มือ...ของเราจงจับโยงหัวใจ
โอบ...กอดโลกไว้ด้วยกัน

มือของเราจะจับปืนฆ่าฟัน หรือจะปันข้าวในจาน
เพียงผืนดิน ผ้าห่มคลุมร่างกาย แล้วเหลืออะไร
มือของเรายังเหนี่ยวไกถือปืน หรือจะยื่นช่อดอกไม้
วันนี้เรามีกำลังมากมาย แต่ใครจะรู้วันพรุ่งนี้

เมือง...ทั้งเมืองยังแหลกเป็นธุรี
แล้ว...จะมีใคร ยืนค้ำโลก
มือ...ของเราจงจับโยงหัวใจ
โอบ...กอดโลกไว้ด้วยกัน

See also:

124
124.113
04-shayne_ward damaged Lyrics
劉德華 共你傷心過 Lyrics