Doo Ba Doo 01 ไม่ใช่ผู้ชาย Lyrics

ผู้ชายคนนั้นที่ฉันแอบหลงรัก
อยากได้ยินเสียง อยากเจอหน้าเขา
อยากเข้าไปทักทาย
อยากบอกความในให้รู้ทุกสิ่ง
แต่เราเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย
ไม่ใช่ผู้ชาย ไม่ใช่ผู้ชาย

ก็เพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิง
จึงไม่อาจเปิดเผยความจริงข้างใน
จึงต้องเก็บไว้ และต้องซ่อนไว้ลึกๆในใจ
ก็เพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิง
ที่ไม่อาจเปิดเผยความจริงข้างใน
จึงต้องเก็บไว้ และต้องซ่อนไว้ลึกๆ ในใจ

ฉันอยากบอกรัก และฉันอยากโทรหา
อยากเดินควงแขน อยากชวนดูหนัง
อยากหอมสักครั้งจริงๆนะให้ตาย
อยากบอกความในให้รู้ทุกสิ่ง
แต่เราเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย
ไม่ใช่ผู้ชาย ไม่ใช่ผู้ชาย

ฉันอยากบอกรัก และฉันอยากโทรหา
อยากเดินควงแขน อยากชวนดูหนัง
อยากหอมสักครั้งจริงๆนะให้ตาย
อยากบอกความในให้รู้ทุกสิ่ง
แต่เราเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย
ไม่ใช่ผู้ชาย ไม่ใช่ผู้ชาย

ก็เพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิง
จึงไม่อาจเปิดเผยความจริงข้างใน
จึงต้องเก็บไว้ และต้องซ่อนไว้ลึกๆในใจ
ก็เพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิง
ที่ไม่อาจเปิดเผยความจริงข้างใน
จึงต้องเก็บไว้ จึงต้องซ่อนไว้

ฉันอยากบอกรัก และฉันอยากโทรหา
อยากเดินควงแขน อยากชวนดูหนัง
อยากหอมสักครั้งจริงๆนะให้ตาย
อยากบอกความในให้รู้ทุกสิ่ง
แต่เราเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย
ไม่ใช่ผู้ชาย ไม่ใช่ผู้ชาย

ก็เพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิง
จึงไม่อาจเปิดเผยความจริงข้างใน
จึงต้องเก็บไว้ และต้องซ่อนไว้ลึกๆในใจ
ก็เพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิง
ที่ไม่อาจเปิดเผยความจริงข้างใน
ให้ต้องเก็บไว้ และต้องซ่อนไว้

ก็เพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิง
จึงไม่อาจเปิดเผยความจริงข้างใน
จึงต้องเก็บไว้ และต้องซ่อนไว้ลึกๆในใจ

See also:

124
124.114
Karussell Der dich liebt Lyrics
Himno de Copiapó Lyrics