Kaori Nishina Zodical Sign Lyrics

salam nama namiyai
lam namaiya yanamalama
salamiya yam na malalaya
yam namanna ya la arama

salam nama namiyai
lam namaiya yanamalama
salamiya yam na malalaya
yam namanna ya la arama

salam nama namiyai
lam namaiya yanamalama
salamiya yam na malalaya
yam namanna ya la arama

salam nama namiyai
lam namaiya yanamalama
salamiya yam na malalaya
yam namanna ya la arama

salam nama namiyai
lam namaiya yanamalama
salamiya yam na malama
salamiya yam na malama

salam nama namiyai
lam namaiya yanamalama
salamiya yam na malama
salamiya yam na malama

yeyila iikos amayi
yemila iinos amayi
meyila iinos amayi diya

ilette imiimo
lette imiimo
lette imiimo
lette iimiimo iya

lelte iimimo
lelte iimimo
lelte iimimo iya

Na ma miya na hiyaa (salam nama namiyai lam namaiya yanamalama)
Na ma miya na hiyaa (salam nama namiyai lam namaiya yanamalama)
Na ma miya na hiyaa (salam nama namiyai lam namaiya yanamalama)
Na ma miya na hiyaa (salam nama namiyai lam namaiya yanamalama)

aa

See also:

124
124.120
The Shadows Memory Lyrics
Rihanna Goodbye Lyrics