Lift & Oil มือเปล่า Lyrics

อยากจะบอกให้เธอฟัง
อยากจะเปิดให้ดูใจ
ความเป็นจริงลึกลงไป
ใจฉัน ก็ยังรักเธอไม่เคยเปลี่ยน
อาจจะเจ็บก็ยอมทน
ยอมเป็นคนทิ้งเธอไป
ทรมานสักเพียงไหน
เก็บไว้ ไม่ให้ใครรู้
ว่าฉันต้องจำ หลีกทางถอยไป
ให้คนที่ดี กว่าฉัน
ก็หวังว่าคงต้องมีสักวัน
ให้เธอนั้น เข้าใจเหตุผล
ฉันมีแค่มือเปล่า
ไม่อยากจะเป็นคนเดียว
เหนี่ยวรั้งใจเธอ อย่างที่ผ่านมา
ฉันมีแค่สัญญา
ไม่อยากจะมีคำใด
ผูกมัดใจเธอ อีกต่อไป
เมื่อในความเป็นจริงรู้ดีว่า
เธอคงเดินไขว่คว้า ยอมรับดีกว่า
ฉันมีแค่มือเปล่า
โฮ โฮ่ โฮ้
ปา ดี ดับ ปา ดี ดับ
ปา ดี ดับ
อยากจะบอกให้เธอฟัง
อยากจะเปิดให้ดูใจ
ความเป็นจริงลึกลงไป
ใจฉัน ก็ยังรักเธอไม่เคยเปลี่ยน
อาจจะเจ็บก็ยอมทน
ยอมเป็นคนทิ้งเธอไป
ทรมานสักเพียงไหน
เก็บไว้ ไม่ให้ใครรู้
ว่าฉันต้องจำ หลีกทางถอยไป
ให้คนที่ดี กว่าฉัน
ก็หวังว่าคงต้องมีสักวัน
ให้เธอนั้น เข้าใจเหตุผล
ฉันมีแค่มือเปล่า
ไม่อยากจะเป็นคนเดียว
เหนี่ยวรั้งใจเธอ อย่างที่ผ่านมา
ฉันมีแค่สัญญา
ไม่อยากจะมีคำใด
ผูกมัดใจเธอ อีกต่อไป
เมื่อในความเป็นจริงรู้ดีว่า
เธอคงเดินไขว่คว้า ยอมรับดีกว่า
ฉันมีแค่มือเปล่า
ฉันมีแค่มือเปล่า
มีแค่มือเปล่า

See also:

124
124.120
Leningrad Cowboys 10 These Boots Lyrics
Molesta Inkietud Antes De Partir Lyrics