Lift & Oil อยากให้รู้ใจ Lyrics

กี่ครั้ง แล้วรัก นั้นลา จาก ลาจากเธอ ทิ้งไว้ ให้ร้าว ราน
ใครคอยดูแล แหละคอยปลอบ ขวัญ
คอยเธอนานวัน รอให้เหมือน เดิม
เธอ เคยคิดไหม ใครที่คอย ห่วง
ยามถูกลวง ดวงใจ จนช้ำ ตรม
ยาม เธอเจ็บปวด แหละเธอขื่น ขม
ฉัน ตรอมตรม กว่าเธอ รู้หรือไม่

อยาก เพียงให้รู้ ใจ ฉันมีสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน
เร้น รักไว้ แสนนาน นับวัน
หวั่นเธอ จะจาก ฉันไป
อยาก เพียงให้รู้ ใจ รู้ในสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน
รับ รักไว้ ลบรอย แผลนั่น
ฝากดวงใจกัน..สักวัน เธอคงจะรู้ ดี

กี่ครั้ง แล้วรัก นั้นลา จาก ลาจากเธอ ทิ้งไว้ ให้ร้าว ราน
ใครคอยดูแล แหละคอยปลอบ ขวัญ
คอยเธอนานวัน รอให้เหมือน เดิม
เธอ เคยคิดไหม ใครที่คอย ห่วง
ยามถูกลวง ดวงใจ จนช้ำ ตรม
ยาม เธอเจ็บปวด แหละเธอขื่น ขม
ฉัน ตรอมตรม กว่าเธอ รู้หรือไม่

อยาก เพียงให้รู้ ใจ ฉันมีสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน
เร้น รักไว้ แสนนาน นับวัน
หวั่นเธอ จะจาก ฉันไป
อยาก เพียงให้รู้ ใจ รู้ในสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน
รับ รักไว้ ลบรอย แผลนั่น
ฝากดวงใจกัน...สักวัน เธอคงจะรู้ ดี

อยาก เพียงให้รู้ ใจ ฉันมีสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน
เร้น รักไว้ แสนนาน นับวัน
หวั่นเธอ จะจาก ฉันไป
อยาก เพียงให้รู้ ใจ รู้ในสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน
รับ รักไว้ ลบรอย แผลนั่น
ฝากดวงใจกัน...สักวัน เธอคงจะรู้ ดี

อยาก เพียงให้รู้ ใจ ฉันมีสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน
เร้น รักไว้ แสนนาน นับวัน
หวั่นเธอ จะจาก ฉันไป
อยาก เพียงให้รู้ ใจ รู้ในสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน
รับ รักไว้ ลบรอย แผลนั่น
ฝากดวงใจกัน...สักวันเธอคงจะรู้ดี

See also:

124
124.120
אסטרל פרוג'קשן כנסית השכל-השיר מהגן Lyrics
Rusia - Dima Bilan Believe Lyrics