Hayehudim Ad She Ze Yaavor Lyrics

דנה
דנה שלי
רע לך
מה לך
תגלי לי... תגלי לי

עוצמת ת'עיניים ואת נופלת לאחור
מותחת שתי ידיים כמו לא רוצה לדעת
תופסת ת'ראש מנסה לא לחשוב
תופסת חזק עד שזה יעזוב

דנה
דנה שלי
קר לך
מה לך
תגלי לי... תגלי לי

שחור לך בעיניים ואת נופלת לאחור
מותחת שתי ידיים כמו לא רוצה לדעת
תופסת ת'ראש מנסה לא לזכור
תופסת חזק עד שזה יעבור

הזמן עובר בינתיים ואת נופלת לאחור
מותחת שתי ידיים כמו לא רוצה לדעת
תופסת ת'ראש מנסה לא לזכור
יושבת בצד ורועדת מקור

See also:

21
21.63
Charlotte Church She moved through the fair Lyrics
Gary Moore&Thin Lizzy Still in love with you Lyrics