12אמיר פיי גוטמן יום אחרון Lyrics

א.
כשהערב מלטף את היום
והעצב מתחלף לחלום
מבטיך, רסיסים של אמת
ועיניך שוב האושר שקט

פזמון:
סתיו בחלון ,
מטפטף זיכרון
יום אחרון ביחד

ב.
לא הרוח תפזר מליבך
צחוק מרוח, יד רכה על גבך
כשהערב מלטף את היום
והעצב מתחלף לחלום

פזמון:
סתיו בחלום ,
מטפטף זיכרון
יום אחרון ביחד.

See also:

21
21.67
Vertical Horizon Sunshine Lyrics
Dizzy X Show Me Lyrics