Zeal สองรัก Lyrics

แต่ก่อนแต่ไรเข้าใจ ว่าการเป็นคนรัก
คือเรียนรู้กันและกัน
แต่ถ้าใครคนหนึ่ง ไม่ใช่ตัวจริง
ก็คงต้องจากกัน เหมือนดังเรื่องเธอกับฉัน

ทนเจ็บและยอมรับมา
เมื่อเธอได้เจอตัวจริง กว่าฉันถึงต้องไป
แต่มาวันนี้ เธอมีเรื่องราวมากมาย
ที่ฟังไม่เข้าใจ ยิ่งฟังยิ่งทรมานฉัน

เธอบอกเหตุผลที่หยุดความรักระหว่างฉัน
เพราะเธอไม่รู้ว่า จะรักเขามากกว่าไหม
ตัวปลอมอย่างฉันก็ยังคงรัก บอกอย่างนี้ได้ไง
อย่าปล่อยให้หวังกันอีกเลย

สองรักฉันรับไม่ไหว เธอมีหนึ่งใจให้ไปตั้ง
สองรักทั้งเขาและฉัน ฝันไปหรือเธอ
มีใครยอมทนบ้างไหม ลืมตาตื่นมาสักทีเถอะ
สองหัวจิตหัวใจอย่างนี้ เลือกสักทีเถอะเอาสักทาง

เธอบอกเหตุผลที่หยุดความรักระหว่างฉัน
เพราะเธอไม่รู้ว่า จะรักเขามากกว่าไหม
ตัวปลอมอย่างฉันก็ยังคงรัก บอกอย่างนี้ได้ไง
อย่าปล่อยให้หวังกันอีกเลย

สองรักฉันรับไม่ไหว เธอมีหนึ่งใจให้ไปตั้ง
สองรักทั้งเขาและฉัน ฝันไปหรือเธอ
มีใครยอมทนบ้างไหม ลืมตาตื่นมาสักทีเถอะ
สองหัวจิตหัวใจอย่างนี้ เลือกสักทีเถอะเอา

สองรักฉันรับไม่ไหว เธอมีหนึ่งใจให้ไปตั้ง
สองรักทั้งเขาและฉัน ฝันไปหรือเธอ
มีใครยอมทนบ้างไหม ลืมตาตื่นมาสักทีเถอะ
สองหัวจิตหัวใจอย่างนี้ เลือกสักทีเถอะเอาสักทาง

See also:

21
21.89
Steppenwolf Children Of Night Lyrics
Dream Get Over Lyrics