אביב גפן עצוב בלעדייך Lyrics

תני לו לברוח
תני לו לבחור
תני לו ללכת
כדי שהוא יוכל בסוף לחזור

במילא הוא עצוב בלעדייך
במילא הוא עצוב בלעדייך
והוא עוד מעט חוזר

תני לו לשכוח
תני לו לזכור
תני ת'חושך
כדי שהוא יוכל לראות ת'אור

במילא הוא בודד בלעדייך
במילא הוא בודד בלעדייך
והוא עוד מעט חוזר

אז תני שיחשוב לו
תתני שיצעק
תני לו לבכות קצת
ואז תראי שהוא בסוף יצחק

במילא הוא פוחד בלעדייך
במילא הוא פוחד בלעדייך
והוא עוד מעט חוזר

במילא הוא עצוב בלעדייך
במילא הוא פוחד בלעדייך
במילא הוא בודד בלעדייך
והוא עוד מעט חוזר

See also:

21
21.103
אביב גפן העולם התחתון של האהבה Lyrics
ANTONIO FLORES No puedo enamorarme de ti Lyrics