WarezFaw.Com-אמ סי מנצור אין מציל גירסה חדשה Lyrics

כל היום בשמש
נשבע אני סובל
כמה אפשר על כוסיות ל'סתכל

ביקיני חוטיני....
כבר עושים לי רע
מקבל בחילה כשרואה ערוץ אופנה

נמאס להתפנן אני עושה שביתה
חוטף ת'קריזה
לא עובר את הכריסה

ילד עזוב ת'דגל
ילד עזוב ת'דגל

הכול זה סטיגמות
מצילים הם בתולים
רק רוסים טובעים
ואותם מנשימים
הדובה בעמוקים , צאי עשית שובר גלים

דובה עזבי ת'דגל
דובה עזבי ת'עגל

נמאס לי כל הזמן ילדים נאבדים
בוכים לי אמא'לה אמא'לה
איזה עצבים
יא ווארדי מי שחרר את הכלבים ?

כלב עזוב ת'דגל
כלב עזוב ת'רגל

חולם להיות מציל בקאנטרי קלאב
וילדים ..
מים מתוקים בלי מדוזות בלי גלים

מדוזה עזבי ת'דגל
מדוזה עזבי ת'רגל
איייי

דובה עזבי ת'כלב
אמסטף עזוב ת'ילד

אני סובל אחי , שאל את אחותי

"אני בכלל נטשה
אחותו של סאשה
מאה חמישים ירידה חדירה
הכל עם גומי
הרפיה מלאה
בדירה במכונית אנ'לא מדברת עברית"

נטשה עזבי ת'דגל
דגל עזוב ת'דגל
ילד עזוב ת'רגל
דובה עזבי ת'עגל
מדוזה עזבי ת'כלב
כלב עזוב ת'אמסטף
אמסטף עזוב ת'כפכף

See also:

21
21.118
Ismael Serrano Una Historia De Alvite Lyrics
אישה יפה פיני חדד Lyrics