no artist nastyboy-mcmanzur Lyrics

יא אאהל'ה

הלו הלו תוריד ת'יידים
מה ת'ה נווגע בי ?
אני הספר שלך ,
אה - אה ננסטי בווי P

רגע עצור , לפני שת'ה מתפשט ,
אאאאיזה עדה אתה ? !
מזה עבודת שורשים ?
תזרמי ...
אה - אה נסטטי בוי P

ממחר אני עושה דיאטה
מחר יום כיפור
אה- אה נסטי בוי

הלו הלו הלו הלו הלו תירגע וומהר
נסטי בוי .ץ נסטי בוי .... .

הלו הלו אני יודעת איפה אתה גר
אנחנו שכנים , . ..
אה אה נסטי בווי

הלו תירגע למה הכול נרשם
- את לא יודעת לכתוב

תגיד רואים שרזייתי ?
תתרחקי שאני יראה את כולך
אה - אה נסטי בוי

See also:

21
21.118
אישה יפה פיני חדד Lyrics
יפתי ואניה בוקשטיין אני לא יודעת Lyrics