GALIJA KAD ME POGLEDAS LYRICS

Bio je neki pogrešan dan
Nestvaran
Govorila si očima, opojno
Kao kad zima uspava
Kao kad poraz spašava
Kao kad jutro svanjava
U pričama.

Bila je neka lagana stvar
Nestvarna
Osvajala si usnama, zanosno
Kao kad dete prohoda
Kao kad vojska maršira
Kao kad ljubav ubija
U pesmama.

A kad me pogledaš
U zemlju propadam
A kad me pogledaš
U zemlju propadam
Mada znam da ti se dopadam.