Men's Room เก็บไว้ในใจก็พอ-Dagotar Sue Lyrics

หลายครั้งชีวิตก็เปลี่ยนผัน หลายครั้งไม่เป็นอย่างใจ

ฉันรู้เส้นทางที่เดินไป ทำให้เรายิ่งไกลกัน

หลายครั้งทำเธอให้ผิดหวัง ฉันรู้เธอคงปวดใจ

ทุกครั้งเรื่องราวที่ทำไป อยากให้เธอรู้ความจริง

บอกใจหยุดเอาไว้ ไม่ควรฝันต่อ

หน้าอย่างฉันแค่มองก็เพียงพอ นี่ก็ดีเท่าไร

ที่เธอเคยมี...น้ำใจ

แค่ฉันมีเธอเป็นความรัก เก็บไว้ในใจก็พอ

ถ้อยคำ มากมาย จะทนเก็บมันไว้ข้างใน

แค่ฉันมีเธอเป็นความรัก แค่นั้นก็คือโชคดีที่ชีวิต ฉันมี

จะเก็บเธอในใจอย่างนี้ตลอดไป

ฉันรู้ว่าเธอนั้นดีพร้อม ฉันรู้ว่าเราต่างกัน

และรู้ตัวดีไม่มีวัน ที่ความฝันนี้เป็นจริง

หลายครั้งทำเธอให้ผิดหวัง ฉันรู้เธอคงปวดใจ

ทุกครั้งเรื่องราวที่ทำไป อยากให้เธอรู้ความจริง

บอกใจหยุดเอาไว้ ไม่ควรฝันต่อ

หน้าอย่างฉันแค่มองก็เพียงพอ นี่ก็ดีเท่าไร

ที่เธอเคยมี...น้ำใจ

แค่ฉันมีเธอเป็นความรัก แค่นั้นก็คือโชคดีที่ชีวิต ฉันมี

จะเก็บเธอในใจอย่างนี้ตลอดไป

See also:

25
25.9
Johnette Napolitano Amazing Lyrics
Frankie J #1 Fan Lyrics