היהודים מקום אחר Lyrics

ושוב פעם אני מרגיש בחילה
כששוב פעם לא אכלתי יומיים
ושוב פעם אני לא מוציא אף מילה
ועישנתי קופסה אם לא שתיים

זה שוב פעם אני שביקשתי סליחה
וזה שוב פעם אני שניסיתי
זה שוב פעם אני שנרדמתי לבד
רק אחרי ש.. שעתיים בכיתי

מה יהיה... מה יהיה... מה יהיה... מה יהיה?

כמו שאין למוות סוף כך אין מה למהר
כמו שלא יהיה לי טוב גם במקום אחר

ושוב פעם אני מייחל לכדור
ושוב פעם מתחרט שלקחתי
ושוב פעם אני עכשיו זה כל כך ברור
אני שוב פעם רק כמעט שנגמלתי

מה יהיה... מה יהיה... מה יהיה... מה יהיה?

כמו שאין למוות סוף כך אין מה למהר
כמו שלא יהיה לי טוב גם במקום אחר

זה שוב פעם אני שאיבדתי חבר
וזה שוב פעם אני שנפגעתי
וזה שוב פעם אני שבסוף מתקשר
וזה שוב פעם אני שניתקתי

כמו שאין למוות סוף כך אין מה למהר
כמו שלא יהיה לי טוב גם במקום אחר

See also:

25
25.34
Seigmen Neon Sun Lyrics
Tiamat Caress Of Star Lyrics