איפה הילד אחד אלוהים Lyrics

אחד אלוהים מביט מלמעלה
אחד שטן מסתובב לו למטה
הרבה אנשים גרים שם למטה
לחלקם יש צרות חלקם ערבים

כמה גנרלים כולם חיילים
פוליטיקאים עיתונאים
אוהבים לאכול נוהגים לשקר
אופקיהם צרים אנשים קטנים

ועכשיו הם פתאום שואלים
איך קרה שנפלו השמיים
מחפשים בערים שהיו אולי
לשתות בהן נשאר בהן
לשתות בהן מים

פתאום המצב נהיה פטאלי
העם התגייס העם משפחה אחת
הכוהן בירך וצחק כולנו צחקנו איתו
הא! איך צחקנו איתו

היו יריות וכמה פצצות
היתה מלחמה ביולוגית וכימית משהו טוטאלי
אנשים הלכו ברחובות
מופצצים וצמאים למים

ועכשיו הם פתאום שואלים
איך קרה שנפלו השמיים
מחפשים בערים שהיו אולי
לשתות בהן נשאר בהן
לשתות בהן מים

See also:

25
25.98
Zion http://culipandeo.blogspot.com Lyrics
019 Chamillionaire ft. Krayzie Bo Lyrics