שוטי הנבואה 01 - קול גלגל Lyrics

קול גלגל המתגלגל ממטה למעלה,
מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות.

קול נעימות עולה, ויורד,
הולך ומשוטט בעולם.

קול שופר נמשך בעומקי המדרגות,
ומסובב הגלגל סביב.

See also:

26
26.80
Bob Seger System 2 + 2 = ? Lyrics
.38 Special Undercover Lover Lyrics