אייל גולן לשכת עבודה/ביני ובינק Lyrics

הלכתי לשכת עבודה אמר לי מאיפה אתה
הלכתי לשכת עבודה אמר לי מאיפה אתה
אמרתי לו ממרוקו אמר לי תצא מפה אמר לי תצא מפה

זק לי בנת למן נס אלי פרח נא מן ולדינה
ז'ינה מלכי נשיבה ארבי וחנה עלנה יא רבי חנה עלנה

הלכתי לשכת עבודה אמר לי מאיפה אתה
הלכתי לשכת עבודה אמר לי מאיפה אתה
אמרתי לו מפולניה תכנס בבקשה תכנס בבקשה

זת לי בנת למן נס אלי פרח נא נן ולדינה
ז'ינה מלכי נשיבה ארבי וחנה עלנה יא רבי אנא עלנה יא

סבעה ים פיל חרם משיט אמשיטיל חיפה ותהנית
סבעה ים פיל חרם משיט אמשיטיל חיפה ותהנית
מן חיפה לבית ליד
שמאל ימין יעלמו פינא
שמאל ימין יעלמו פינא

זת לי בנת למן נס אלי פרח נא מן ולדינה
ז'ינה מלכי נשיבה יארבי וחנה עלנה יא רבי חנה עלנה

ביני ובינק כת וו נוס לבית סלאם ולבית בוס
ביני ובינק כת וו נוס לבית סלאם ולבית בוס
תסעה לענה יאלי הגרנה מתיסעה לענק יאלי הגרנה
עמלנק לינתק חיס
ביני ובינק ביני ובינק כת וו נוס לבית סאלם ולבית בוס
ביני ובינק כת וו נוס לבית סאלם ולבית בוס

אימשי וואללקון עלה בלק ינקרניני נספי גמלת
אימשי וואללקון עלה בלק ינקרניני נספי גמלת
אימשי וואללקון עלה בלק ינקרניני נספי גמלת
אימשי וואללקון עלה בלק ינקרניני נספי גמלת
יענת לי חוסנק וידללה יעדיב ניפיק נזרץ עיניקום

ביני ובינק ביני ובינק כת וו נוס לבית סאלם ולבית בוס
ביני ובינק כת וו נוס לבית סאלם ולבית בוס

יבינתאל בנפוש עדי חינה עלי יאלמרני
יבינתאל בנפוש עדי חינה עלי יאלמרני
ילינתאל בנפוש עדי חינה עלי יאלמרני
ילינתאל בנפוש עדי חינה עלי יאלמרדי
אנתהוב הווק לבוש וודי מתפות ניש אלי כלי

ביני ובינק ביני ובינק כת וו נוס לבית סאלם ולבית בוס
ביני ובינק כת וו נוס לבית סאלם ולבית בוס
תסעה לענה יאלי הגרנה
נעמלנק לינתק חיסו
ביני ובינק

See also:

26
26.98
Lifehouse Along The Way (Bonus) Lyrics
Daughtry All These Lives Lyrics