Joey Ayala Bathala Lyrics

Bathala
Likha ninyo ang bawat bagay sa mundo
Lupang kayumanggi't luntiang bukirin
Alat ng dagat at tamis ng hangin

Bathala
Ang bawat bagay na nagmula sa inyong palad
Ay may tungkulin sa mundong kinagisnan
Sa pagtupad nito ang lahat ay tinitimbang

Ang tao
Inyong hinugis at pinaahon sa lupa
Pinagkalooban ng talino at diwa
Upang mundo'y ipaglaban

Talino
Naging ararong nagpaamo sa parang
Naging k__pit na sumagupa sa karagatan
Naging apoy na nagpalayas sa karimlan

Sagana
Sa kayamanan ang mundong inyong likha
At may bahagi rito ang bawa't nilalang
Kung susuyuin lang mula sa kalikasan

Subalit
Buhay dalisay ay di sapat sa iilan
Silaw nasilaw sa kinang ng kasakiman
Ganid na diyos ang sinamba

Pinaghahati-hatian po nila ang lupa
Karagatan at himpapawid ngayo'y may bakod na
Kapwa tao't hayop ma'y inaagawan ng tahanan
Walang nakaliligtas sa kanilang karahasan
Kaunlaran at kabutihan daw ang kanilang sadya
Subalit ang lumilitaw ay isang panggagahasa

Bathala
Ako'y hinugis nyo't pinaahon sa lupa
Ang aking buhay ay dito nagmula
At dito rin inaalay

Bathala
Bigyang lakas itong inyong tanod lupa
Upang umiral sa mapagsamantala
Panalangin ko'y dinggin sana, harinawa

Bathala....

See also:

27
27.92
Céline Dion Incognito Lyrics
Liz Ya es muy tarde Lyrics