Enslaved I Lenker Til Ragnarok Lyrics

[Loke - del II]
[##-Voluspå]
[Tekst: Grutle Kjellson]

Eiteren drypp, jorda skakar
Eg vrir meg i smerte, lenka til berget

Eg er din angst, eg er din pine.
Tema meg du freista, du fanga meg i garn.
Eg let meg ikkje rokka, eg er kaos
eg er din skam.

Eg er din øvste visdoms bror,
og din fiende til din døyande dag.

Bunden eg er, men eg ler av deg.
Tru ikkje eg er til for å tena deg.

Eg er av ei verd du aldri (i ditt liv) kan skjøna,
for eg er vondskap, eg er urkraft.

Ein dag skal me møtast på Vigridsletta.
Ein dag er eg fri for lenker og eiter.
Den dagen vil du skjøna kvifor eg blei til,
kvifor latteren gjallar i natta.
Den dagen skal me kjempa vår siste kamp,
og ta kvarandre av dage.
# ...Sola svartnar, jord sig i hav
på hummelen bleiknar bjarte stjerner
Røyken velatr fra veldige bål
Høgt leikar flammen
mot himmelen sjøl... #

[Musikk: Ivar Bjørnson]

[English translation: IN CHAINS UNTILL RAGNAROK]

[## Voluspå]

The ether is dripping, the earth is quaking
I am writhing with agony, chained to the mountain

I am your fear, I am your torment
You attemped to tame me, you caught me in nets
I will not be budged, I am chaos, I am your shame

I am your highest wisdom, and your enemy
'til your dying day

Bound I am, but I am laughting at you
Do not believe that I am here to serve you

I am from a world you can not comprehend
'Cause I am Evil I am the Primal Force

One day we shall meet at the fields of Vigrid
One we I shall be free of chains and ether
That day you will understand
The purpose of my excistance
Why the laughter is roaring in the night
Åhat day we will fight our last battle
Ônd end eachothers days

#The sun turns black, ground slides into the sun
Brave stars are fading in the sky
Smoke rises from great fires
The flame plays up high
Against heaven itself#

[Music: Ivar Bjørnson]

See also:

31
31.14
DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince Code Red Lyrics
BEAT CRUSADERS DERIDE Lyrics