Lipta อย่าเลยนะ Lyrics

อย่าไปกับเขาอีกเลย อย่าไปกับเขาอีกเลย
หากเธอยังเห็นใจฉันคนนี้

คนเขาบอกกับฉัน เตือนกันอยู่เสมอ
ที่ยังเห็นว่าเธอกับคนนั้น ได้พบเจอกันอยู่เรื่อย
ก็เก็บทุกอย่างที่รู้ กดมันอยู่ข้างใน
ได้แต่ห้ามตัวเองอยู่ ลึก ๆ ในใจ
และฉันนั้นควรเชื่อใจเธอ

แต่เธอรู้ไหม รู้ไหม ฉันเป็นคนของความอ่อนไหว
แค่คำพูดคนอื่น ก็ยังขมยังขื่น
เธอรู้ไหม รู้ไหม...

อย่าไปกับเขาอีกเลย
อยากให้เธอมองว่าใครที่แคร์เธออยู่
อย่าไปกับเขาอีกเลย ขอให้รู้ให้เข้าใจ
อย่าไปกับเขาอีกเลย
หากเธอยังไม่ลืม ว่าเธอนั้นมีฉันอยู่
อย่าให้ฉันต้องปวดใจ หากเธอยังเห็นใจฉันคนนี้

จนได้ผ่านมาเห็น เธอนั้นอยู่กับเขา
ก็ยังย้ำตัวเองว่าเธอเหงา
และเขาเป็นเพียงคนรู้จักเธอ
แต่ความรู้สึกตรงนั้น มันช่างแปลกหัวใจ
ได้แต่ห้ามตัวเอง ว่าอย่าไปคิดอะไร
และฉันนั้นควรเชื่อใจเธอ

แต่เธอรู้ไหม รู้ไหม ฉันเป็นคนของความอ่อนไหว
จะกี่ครั้งที่เจอ จะกี่หนก็เจ็บ เธอรู้ไหม รู้ไหม...

อย่าไปกับเขาอีกเลย
อยากให้เธอมองว่าใครที่แคร์เธออยู่
อย่าไปกับเขาอีกเลย ขอให้รู้ให้เข้าใจ
อย่าไปกับเขาอีกเลย
หากเธอยังไม่ลืม ว่าเธอนั้นมีฉันอยู่
อย่าไปกับเขาอีกเลย อย่าให้ฉันต้องปวดใจ

ก็หวั่นไหวทุกครั้ง ที่มีคนได้พบเธอ
กับเขาคนนั้นที่เธอบอกบังเอิญเจอ
กับทุกครั้งก็ยังเป็นคำตอบเดิม ๆ
ว่าเขาไม่มีอะไร
และเธอไม่มีใจให้เขา
แต่รู้บ้างไหมว่าคนอ่อนไหวคนนี้
ไม่ชอบให้ใครอยู่ใกล้
ถ้าเธอยังเห็นใจ
บอกลาเขาไปได้ไหม

อย่าไปกับเขาอีกเลย
อยากให้เธอมองว่าใครที่แคร์เธออยู่
ขอให้รู้ให้เข้าใจ
อย่าไปกับเขาอีกเลย
หากเธอยังไม่ลืม ว่าเรานั้นรักกันอยู่
อย่าไปกับเขาอีกเลย อย่าให้ฉันต้องหวั่นไหว
หากเธอยังเห็นใจฉันคนนี้
เห็นแก่ความรัก เราเคยมีให้กัน
บอกกับฉันว่าเธอจะไม่มีวันไปกับเขาอีกเลย

See also:

31
31.64
Linkin park (feat. Jay Gordon of Orgy) Pts.Of.Athrty Lyrics
Celtas Cortos No nos podrán parar Lyrics