[Wu Jin De Ai]Wu Zhong Xian 02 Lyrics

光线渐渐照入无开灯的窗
空空的酒杯装著满满的相思
你的形影虽然离开
但是我的心内犹原拢是你
想你三暝三日
从头到尾把你想一遍
明知影无彩工风吹草动心震动
想你三暝三日
一点一滴按怎放抹记
乎你带走的我的灵魂
只有是随风乱纷飞

music

光线渐渐照入无开灯的窗
空空的酒杯装著满满的相思
你的形影虽然离开
但是我的心内犹原拢是你
想你三暝三日从头到尾把你想一遍
明知影无彩工风吹草动心震动
想你三暝三日一点一滴按怎放抹记
乎你带走的我的灵魂只有是随风乱纷飞
想你三暝三日
从头到尾把你想一遍
明知影无彩工
风吹草动心震动
想你三暝三日
一点一滴按怎放抹记
乎你带走的我的灵魂
只有是随风乱纷飞

See also:

31
31.85
Killerpilze Un Premier Matin Sans Toi Lyrics
Yusuf Heaven/Where True Love Goes Lyrics