Kenan Dogulu kenan doğulu - yazmissa bozmak olmaz Lyrics

Sen, ölürüm sana diyen
Gönlüme aþklar seren
Sýnýrsýz sevgi veren
Ne oldu bak
Güzel günlerdi geçen
Hayalin ve þimdi sen
Çok uzaklara giden

Üzülme boþ yere
Dönüþ yok çaresiz
Düþündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmýþsa bozmak olmaz

Sen umutlarým yarýným
Sýnýrsýz duygularým
Ýçinde kaybolduðum
Üþüyorum
Yine sar beni sana
Hüzünle buluþturma
Matemle yarýþtýrma

Üzülme boþ yere
Dönüþ yok çaresiz
Düþündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmýþsa bozmak olmaz...

Search :

See also:

31
31.91
Wyatt, Robert Old Europe Lyrics
The Dorbanim Kol Ma Sherazit Lyrics