Mars na Drinu Lyrics

U boj, krenite junaci svi
Kren'te i ne žal'te život svoj
Cer da čuje tvoj, Cer nek vidi boj
A reka Drina slavu hrabrost
I junačku ruku oca, sina.

Poj, poj Drino, vodo hladna ti
Pamti, pričaj kad su padali
Pamti hrabri stroj
Koji je pun ognja, silne snage
Proterao tudjina sa reke naše drage.

Poj, poj Drino, pričaj rodu mi
Kako smo se hrabro borili
Pevao je stroj, vojev'o se boj
Kraj hladne vode
Krv je tekla
Krv je lila
Drinom zbog slobode.

See also:

31
31.92
Biagio Antonacci Desiderio Lyrics
Luca Dirisio Il mio amico vende il te Lyrics