בועז טביב ותמיר גל הכל רציתי Lyrics

היא כיבתה בי אור, אבל זה יעבור
מה שלא הייה אני יודע, היא עוד תחזור

אנמגבאס, סטילה מניסימה פו זה קומה מטליס, מימגסגנס

הכל עשיתי, ניסיתי, רציתי, מכל הלב שיהיה לנו טוב
פוסומוליפי, מוליפי, מוליפי, מגיטו דוקסרו טה דרה לה דו
הכל עשיתי, ניסיתי, רציתי, מכל הלב שיהיה לנו טוב
פוסומוליפי, מוליפי, מוליפי, מגיטו דוקסרו טה דרה לה דו
רק לאהוב

פונה סברון, טוסבילו זודון, ניח דה מודי נאו קלימרה גנה סברון

לא חשוב מתי, עוד שנה זה כבר לא משנה לי
היא תחזור אלי

פוסומוליפי, מוליפי, מוליפי, טוגו ריצג אימופו אגבו
הכל עשיתי, ניסיתי, רציתי, מכל הלב שיהיה לנו טוב
פוסומוליפי, מוליפי, מוליפי, טוגו ריצג אימופו אגבו
הכל עשיתי, ניסיתי, רציתי, מכל הלב שיהיה לנו טוב
טה דרה לה דו

הכל עשיתי, ניסיתי, רציתי, מכל הלב שיהיה לנו טוב
פוסומוליפי, מוליפי, מוליפי, מגיטו דוקסרו טה דה לה דרו
הכל עשיתי, ניסיתי, רציתי, מכל הלב שיהיה לנו טוב
פוסומוליפי, מוליפי, מוליפי, מגיטו דוקסרו טה דה לה דרו
רק לאהוב
הוגש ע"י אור

See also:

33
33.14
Unleashed Long live the beast Lyrics
Pistas- Ricardo Arjona Olvidarte Lyrics