אסתר שמיר אחרי שהשמש תשקע Lyrics

אחרי שהשמש תשקע

ביצוע: אסתר שמיר
מילים ולחן: אסתר שמיר

?האם אתה ישן בלילה
האם אתה מרגיש רגוע?
האם תעזוב אחריך עולם
מעט יותר בטוח?

האם אתה פוחד כמוני
שמחר לא יהיו כוכבים?
הדלקתי נר בחלוני
שיאיר מעט לילדים
אחרי שהשמש תשקע

האם אתה הולך כמוני
בתוך העלטה?
מה עשיתי בשבילנו
ומה עשית אתה?
אחרי שהשמש תשקע

אולי תשמיע קול שלום
בקול חזק ומרעים
אולי תשמיעי קול היום
בזמן שהם יורים
נשמיע קול ביחד
אולי מישהו ישמע
אחרי שהשמש תשקע

מה שרואים קדימה
תלוי במה שעושים היום
האם יהיה לילדים שלנו גן עדן
או נשאיר להם גיהינום?
אחרי שהשמש תשקע..

See also:

34
34.87
Nightmare Varuna Lyrics
Kelly Clarkson Before Youre Love Lyrics