Ya Kundendu Lyrics

Ya Kundendu
Ya Kundendu Tushaara Haara Dhavalaa
Ya Shubhra Vastraanvita
Ya Veena Vara Danda Manditakara
Ya Shwetha Padmaasana
Ya Brahma Achyutaha Shankara Prabrithibhih
Devai Sadaa Poojitha
Saa Maam Paatu Sarasvathi Bhagavati
Nishyesha Jyaadyaapaha

See also:

39
39.124
Who Do You Think It's Alright Lyrics
Biohazard Trap Lyrics