Opwekking 370 - Een Vaste Burcht Lyrics

EEN VASTE BURCHT IS ONZE GOD (370)D

Een vaste Burcht is onze God,
een toevlucht voor de zijnen.
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen.
De vijand rukt vast aan
met opgestoken va‰n.
Hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen.

Geen aardse macht begeren wij,
die gaat wel ras verloren.
Ons staat de sterke Held terzij,
die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam zo weet,
dat Hij de Christus heet.
Gods eengeboren Zoon,
Verwinnaar op de troon.
De zege is ons beschoren.

Gods woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij die ons geleidt
zal u de va‰n doen strijken!
Delf vrouw en kind'ren 't graf.
Neem goed en bloed ons af.
Het brengt u geen gewin,
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

See also:

40
40.72
Un segundo es demasiado En busca del sol Lyrics
Opwekking 377 - Wat De Toekomst Brenge Moge Lyrics