อ๊อด คีรีบูน ปลูกรัก Lyrics

ปลูกรัก อุตส่าห์พิทักษ์รักษาไว้
ชื่นช่อชูใบ ปลูกรักไว้หมายรักษาไว้ดอมดม
พรวนดินรดน้ำ เช้าค่ำ หลั่งชล แดดลมมิให้พัดส่อง ดอกใบ
ฉันถนอนกล่อมไว้ ชื่นชู้ชูใจมิได้หมางเมิน

โอ้รัก น่าน้อยใจนักรักร้างรา
ปกปักษ์รักษา ปลูกเจ้ามาหวังชมเพลิน
เฝ้าคอยน้อยใจมิได้ ล่วงเกิน
เจ้าเพลินแล้วรักทำลายจิตตรม รักเคยชมกลับช้ำ
ยิ่งช้ำระกำช้ำในฤทัย

รักมลาย กลับกลายหายไป ใครเค้าชิงดวงใจ
ให้เราหมองไหม้ ใฝ่ฝัน

ซ่อนรัก เจ็บปวดใจนัก นะรักเอย
อ้อมกอดพี่เคย ได้ชมเชยทุกคืนวัน
ไม่เห็นหัวใจว่าใจผูกพัน
ไม่สงสารฉันหรือไรแก้วตา รักเอยจงกลับมา
อย่าร้างแรมราฉันยังหวังคอย

ซ่อนรัก เจ็บปวดใจนัก นะรักเอย
อ้อมกอดพี่เคย ได้ชมเชยทุกคืนวัน
ไม่เห็นหัวใจว่าใจผูกพัน
ไม่สงสารฉันหรือไรแก้วตา รักเอยจงกลับมา
อย่าร้างแรมราฉันยังหวังคอย

See also:

42
42.24
Oleta Adams Wash, O God, Our Sons & Daught Lyrics
Pussycat Doll Buttons Lyrics